НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. д-р Диана Димитрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(289) / стая 319
Мобилен тел: 0898 77 62 81
E-mail: dianansa@yahoo.com

Образование и кариера

1976 г. - Средно образование - Софийска математическа гимназия

1982 г. – Висше образование - Медицинския факултет на Медицинска академия, София

1984 г. – Спечелен конкурс за научен сътрудник в Секция „Биоенергетика” на Института по физиология, БАН

1994 г. – Спечелен конкурс за асистент в Катедра „Спортна медицина” на Национална спортна академия

2001 г. – Защитава Докторска дисертация на тема: „Физическа дееспособност на подрастващи във връзка с възрастовите промени в телесните размери и състава на телесната маса”

2002 г. – Доцент в катедра „Спортна медицина”

2014 г. – Професор в катедра „Споротна медицина“

Ръководител катедра „Спортна медицина“ в НСА „В. Левски“ – от 2012 г. – до сега

Председател на Българското научното дружество по спортна медицина и кинезитерапия – от 2011 г. до сега

Национален консултант по спортна медицина

Член на Научния колегиум на списание Medicina Sportiva – Journal of Romanian Sports Medicine Society.


Педагогическа дейност

Водещ лектор по следните учебни дисциплини:

За студенти от ОКС „Бакалавър“

· „Спортна медицина”,

· „Долекарска помощ“,

· „Хигиена”,

· ИД „Лечебно хранене” за студенти бакалаври по кинезитерапия;

За студенти от ОКС „Магистър“

„Двигателна активност активност, фитнес и здраве” - МП „Спрот фитнес, здраве“;

· „Оценка на здравословното състояние” - МП „Спрот фитнес, здраве“

· „Хранене при специфични популации - МП „Спрот фитнес, здраве“;

· „Спортна медицина“ – МП „SPA култура, хидро, лито и таласо практики“;

· „Хранене, енергиен баланс и оценка на здравословното състояние“ – МП „SPA култура, хидро, лито и таласо практики“ и МП „SPA култура, източни и аква практики“.

· „Биостимулиране и възстановяване“ – МП „Спортен мениджмънт“ – дистанционна форма


За докторанти от ОНС „Доктор“

· Храненето като средство за повишаване на работоспособността в спорта

· Двигателна активност и спорт като средство за профилактика на заболяванията в детско-юношеска възраст спорта

· Хранене в детско-юношеската възраст спорта

· Здравословни рискове в детско-юношеската възраст спорта

· Профилактика на социално-значими заболявания

· Хранене и двигателна активност при затлъстяване и захарен диабет


Научен ръководител на над 10 дипломанти от бакалавърска и магистърска степен, както и на 6 докторанти.


Публикации, учебници, ръководства

· Монографии, учебници, учебни помагала

Димитрова Д. Затлъстяване и диетолечение, Авангард Прима, София 2012, ISBN 978-619-160-092-2.

Димитрова Д. Физическа активност и здраве. Физическата активност като средство за превенция на заболяванията. Авангард Прима, София 2014, ISBN 978-619-160-266-7.

Димитрова Д. Долекарска помощ при спешни състояния. Болид-инс ЕООД, София 2015, ISBN 978-954-394-159-9.

Димитрова Д. Хранене и спорт, НСА Прес, София 2014, ISBN 978-954-718-394-0.

Димитрова Д., Дойчев Б. Хигиена и екология, Болид-инс ЕООД, София 2015, ISBN 978-954-394-177-3.

Петков С., Тотева М., Мазнев И, Димитрова Д. Практически упражнения по спортна медицина. Учебно помагало за студенти от НСА, част І, София, НСА Прес.

Димитрова Д. Практически упражнения по хигиена. Учебно помагало за студенти от НСА, НСА Прес, София 2013.

Димитрова Д. Кратък лекционен курс по спортна медицина и хигиена за учители от спортните училища, НСА Прес, София 2014.

Димитрова Д. Основи на спортната медицина. Авагард „Прима“, София, 2017, ISBN 978-619-160-904-8

Димитрова Д. Спортна медицина. Авагард „Прима“, София, 2018,
ISBN 978-619-160-980-2.


· Научни статии - Над 70 научни статии в български и чуждестранни списания.

· Участие в научни форуми - Участие с научни съобщения и като гост-лектор в редица научни конференции в България и чужбина.

· Проектна дейност - Участие в 8 научно-изследователски и 5 образователни проекти, от които 4 международни и 8 национални.


ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ДИЕТОЛЕЧЕНИЕ

Автор: Диана Димитрова

Издателство: Авангард Прима, София 2012О

ISBN 978-619-160-092-2

ХРАНЕНЕ И СПОРТ

Учебник за студенти от Национална спортна академия „В. Левски“

Автор: Диана Димитрова

Издателство: НСА Прес, София, 2014

ISBN 978-954-718-394-0

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЕ. ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Автор: Диана Димитрова

Издателство: Авангард Прима, София 2014

ISBN 978-619-160-266-7

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Учебно пособие за студенти от Национална спортна академия „В. Левски“

Автор: Диана Димитрова

Издателство: Болид – инс ЕООД, София 2015

ISBN 978-954-394-159-9

ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ

Избрани теми по хигиена и екология

Учебник за студенти от Национална спортна академия „В. Левски“

Автори: Диана Димитрова, Боян Дойчев

Издателство: Болид – инс ЕООД, София 2015

ISBN 978-954-394-177-3

 

ОСНОВИ НА СПОРТНАТА МЕДИЦИНА

Учебник за студенти по кинезитерапия

от НСА „В. Левски“

Автор: Диана Димитрова

Издателство: Авагард „Прима“

София, 2017

ISBN 978-619-160-904-8

СПОРТНА МЕДИЦИНА

Учебник за студенти от НСА „В. Левски“

Автор: Диана Димитрова

Издателство: Авагард „Прима“

София, 2018

ISBN 978-619-160-980-2

??????? ??? Facebook Twitter Share