НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. д-р Иван Мазнев, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(289)
E-mail: ivanmaznev@yahoo.com

 

Сподели във Facebook Twitter Share