НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(454) / стая 403
Мобилен тел: 0892 29 97 98
E-mail: kristin.grigorova@abv.bg

Образование и кариера

Завършила е НСА ”В.Левски” - София, факултет “Кинезитерапия”.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от бакалавърска програма и следдипломна квалификация в дисциплините: КТ при вътрешни болести, КТ в неврологията, КТ в гериатрията. Участва в провеждането на държавната стажантска практика.


Научни интереси

Интереси в областта на кардиорехабилитацията и неврорехабилитацията.


Публикации, учебници, ръководства

Над 20 публикации и участия в в конференции, конгреси и научни прояви.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share