НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Людмила Червенкова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(450) / стая 415
Мобилен тел: 0892 29 97 64
E-mail: l.chervenkova@gmail.com

Образование и кариера

Завършила е НСА”В.Левски”, специалност: кинезитерапия.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска програма по следните учебни дисциплини:

  1. КТ при вътрешни болести;
  2. КТ в гериатрията,
  3. КТ в педиатрията.
  4. Води СИП “Паневритмия за здраве”


Научни интереси

Интереси в областта на  кинезитерапия в педиатрията, кинезитерапия при вътрешни болести, профилактична кинезитерапия, холистична терапия, танцтерапия, паневритмия.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share