НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(428) / стая 405
E-mail: irenaludmilova@abv.bg

Образование и кариера

Завършила е НСА “В.Левски”
Академично образование: магистър по кинезитерапия. Магистър по АФА в рамките на
EMDAPA.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска програма по следните учебни дисциплини:

  1. Адаптирана физическа активност;
  2. КТ неврологията;
  3. КТ в гериатрията;
  4. КТ при вътрешни болести.


Приемно време: вторник от 15.00 – 17.00 часа и сряда от 14.00 – 16.00 часа
в НСА”В.Левски”, ул.”Гургулят”№1

??????? ??? Facebook Twitter Share