НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Даниела Любенова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(433) / стая 304
Мобилен тел: 0898 77 64 14
E-mail: lubenova@abv.bg

Образование и кариера

Даниела Любенова e кинезитерапевт, доктор по педагогика, възпитаник на Националната Спортна Академия “В. Левски” – София.
Професионалната й дейност започва през 1988 година в клиника по “Физиотерапия и рехабилитация” към III-та Градска Обединена Болница - гр. София.
Академичната и кариера датира от 1995 година като асистент в катедрата по “Кинезитерапия и рехабилитация” на НСА “В. Левски” – София.
Специализирала е кинезитерапия в Унгария, Финландия и Норвегия.
Член е на Съюза на кинезитерапевтите в България и Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска и магистърска програми по следните учебни дисциплини:

  1. КТ при вътрешни болести;
  2. КТ в неврологията;
  3. КТ в гериатрията.


Научни интереси

Участвала е в ръководство на два научни проекта на международно ниво и в над 20 конгреси и конференции в страната и в чужбина.


Публикации, учебници, ръководства

Автор и съавтор е на над 25 научни публикации у нас и в чужбина


 

??????? ??? Facebook Twitter Share