НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Златин Костов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Ритмика и танци
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(269)
E-mail: zmkostov@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 13.08.1957 г. в гр. Добрич.

През 1982 г. завършва висше образование в СУ “Климент Охридски” със специалност “Физика на твърдото тяло”.

От 1984 до 1988 г. е редовен аспирант в МДУ “М.В. Ломоносов” - Москва, където защитава кандидатска дисертация по специалността си.

През 1988 г. е утвърден от ВАК за “канд. на физич. науки”. От 1988 до 1991 г. работи като ст.н.с в Институт по електроника - БАН.

През 1993 г. спечелва конкурс за хоноруван преподавател по “теория и методика на тренировката по спортни танци” в НСА “Васил Левски”, а през 1998 г. спечелва конкурс за редовен преподаватело специалността “треньор по спортни танци” към кат. Гимнастика на Треньорски Факултет и е назначен за асистент към катедрата. През 1999 г. е избран за главен асистент по специалността.

През 1995 г. е избран за Генерален Секретар на БФСТ, която длъжност изпълнява до 1997 г. През 1998 г. е учредител и е избран за Председател на Българска Асоциация на Професионалистите по Спортни Танци (БАПСТ). В качеството си на такъв работи за непрекъснато повишаване на квалификацията на професионалистите по спортни танци в България и допринася за приемането на БАПСТ за редовен член на Световната Професионална организация по Танци и Спортни Танци (WD&DSC) през 2003 г.

През 2002 г. е приет с изпт за асоциииран член на Международната Асоциация на Учителите по Танци и Спортни Танци (IDTA), а през 2003 г. полага успешно изпити и е приет за лицензиран член на същата организация (Licentiate Ballroom/Latin). През 2005 г. полага с отличие изпитите за най-високата професионална степен в спортните танци и е удостоен със званието Fellow IDTA B/L (почетен член на IDTA СТТ/ЛАТ).
През 2008 година полага с отличие изпити и е сертифициран за екзаминатор по стандартни латиноамерикански танци на Световния танцов съвет (World Dance Council).
Той е единственият специалист по спортни танци в България удостоен с това високо и международно признато професионално звание.

Златин Костов владее писмено и говоримо руски и английски език


Педагогическа дейност

От 1988 г. е водещ лектор на национални курсове за квалификация на треньорски кадри по спортни танци за нуждите на Българската Федерация по Спортни Танци (БФСТ), които се провеждат към ЦСДК на НСА “Васил Левски”.


Спортна дейност

Започва да се занимава със спортни танци през 1977 г. и до 1984 г. е активен състезател в Столичен КСТ. Притежава най-високия състезателен клас (Международен) и е представлявал България в редица международни турнири и шампионати.


Треньорска дейност

Златин Костов е старши треньор на КСТ “Златна Победа” – София. Бил е член и председател на Треньорския Съвет на БФСТ. Притежава международен съдийски лиценз на Световния Танцов Съвет (WDC). Съдийствал е на редица национални и международни турнири и шампионати, в т.ч. и на Световно Първенство за Професионалисти.


Научни интереси

Научните му интереси са в областта на теорията и методиката на двигателното обучение и по-специално - танцовото обучение, управлението на тренировъчния процес по спортни танци, Лабановия анализ на човешкото движение, хореографията.


Публикации, учебници, ръководства

Златин Костов е автор на програмата за обучение по специалността “треньор по спортни танци” в НСА “Васил Левски”, одобрена с решение на Академичния съвет. Той е автор на 8 учебни ръководства по специалността и монография „Теория и методика на спортните танци”. Участва с доклади в научни конференции и има над 12 публикации. Бил е научен ръководител на редица курсови и дипломни работи на бакалаври и магистри, както и ръководител и рецензент на кандидатски дисертации.


??????? ??? Facebook Twitter Share