НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Бисер Григоров, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Ритмика и танци
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(269)
E-mail: doc.grigorov@abv.bg

Спортна дейност

Занимава се с български танци от 1968 г. в Ансамбъл “Росна китка” и Младежки ансамбъл “София”.

От 1979 до 1981 г. отбива военната си служба в Ансамбъла на Строителни войски.

От 1981 до 1985 г. е артист-балетист в Държавен фолклорен ансамбъл “Тракия” - Пловдив.

През 1985 г. завършва с отличие Висшия музикално-педагогически институт - Пловдив, специалност “Хореографска режисура”.

От 1985 до 1997 г. работи като хореограф в Ансамбъл “Росна китка” при Националния дворец на децата - гр. София.

През 1988 г. е лектор по български танци в Хараре - Зимбабве.

През м. март 1997 г. е назначен след конкурс за асистент по Ритмика и танци в Нса “В. Левски”, а от 1999 г. е ръководител сектор “Ритмика и танци” в катедра “Гимнастика”. От 2001 г. е старши асистент, а от 2004 г. - главен асистент.

Носител е на първи награди от националните хореографски конкурси за камерни и детски танци.

През 2003 г. е избран за член на ръководството на секция “Танцово изкуство” към Съюза на музикалните и танцови дейци в България.

Бил е член на журита от танцови конкурси - София 2002 и Разград 2003 г.


Публикации, учебници, ръководства

Автор е на над 25 танцови произведения и на 10 научни публикации, на "Кратка история на българската фолклорна хореография" - 2008 г. и "Българските танци като форма на анимация" - 2015 г.


Владее френски и руски език.

??????? ??? Facebook Twitter Share