НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2248149 Картинка 10749021 Картинка 82903 Картинка 8684472 Картинка 9889881 Картинка 2250752 Картинка 7678797 Картинка 7052800 Картинка 2214969 Картинка 9555598

Доц. Владимир Ангелов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Акробатика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(287)
E-mail: doc.vladimirangelov2020@abv.bg

Образование и кариера

Дата и място на раждане: 28.09.1964г. в гр. Кюстендил

През 1982 г. завършва гимназия с разширено изучаване на английски език в родния си град с пълно отличие. От м. септември 1982 г. до м. септември 1983 г. завършва школа за запасни офицери в гр. Плевен.

През 1984 г. започва висшето си образование в НСА “Васил Левски” София, което завършва с много добър успех през 1988 г.

На 01. 12. 1989 г. след спечелване на конкурс е назначен като асистент в катедра “Гимнастика” при НСА “Васил Левски”.

На 11.01.1994 г. е повишен в звание старши асистент, а от 22.11.2000 г. е главен асистент.

На 18.06.2001 г. вследствие на представена анотация за разработване на дисертационен труд и успешно положен изпит за кандидатски минимум е зачислен на свободна докторантура.

През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема „Изследване на спортната техника в скоковете на акробатична пътека и усъвършенстване на методиката за обучение и тренировка“.

От 2012 г. заема академичната длъжност доцент.

През 1993 г. успешно завършва международен съдийски курс в дисциплините батут и двоен минибатут.

През м. февруари на 2003 г. е избран в УС на Българска федерация скокове на батут като председател на спортно-техническата комисия.

От 2016 г. е председател на СК А-ТРАМП НСА.

Владее на много добро ниво (писмено и говоримо) английски и руски език . Притежава висока компютърна грамотност.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“. Извършва обучение в четири магистърски програми. Води часове на английски език на чуждестранни студенти по програма ЕРАЗЪМ. Участва в създаването, организацията и реализирането на редица масови гимнастически и акробатични композиции. Научен ръководител е на множество курсови и дипломни работи на бакалаври и магистри. Рецензент е на дипломни работи, дисертации и книги на спортна тематика. Понастоящем е научен ръководител на един докторант.


Спортна дейност

Със спорт се занимава от шест годишен , но активно започва да тренира от 1978 г.


Треньорска дейност

От м. септември 1988 г. до м. ноември 1989 г. работи като треньор по скокове на батут в гр. Кюстендил .


Публикации, учебници, ръководства

До момента има над 65 научни публикации в български и чужди издания. Сред тях две монографии, две учебни ръководства, множество статии. Участва в шест образователни проекта. Ръководител е на три научни проекта. Взима участие в редица международни и национални научни форуми. Съавтор и участник е в научно-популярен филм на спортна тематика.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share