НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Владимир Ангелов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Акробатика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(287)
E-mail: doc.vladimirangelov2020@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 28.09.1964г. в гр. Кюстендил

През 1982 г. завършва гимназия с разширено изучаване на английски език в родния си град с пълно отличие. От м. септември 1982 г. до м. септември 1983 г. завършва школа за запасни офицери в гр. Плевен.

През 1984 г. започва висшето си образование в НСА “Васил Левски” София, което завършва с много добър успех през 1988 г.

На 01. 12. 1989 г. след спечелване на конкурс е назначен като асистент в катедра “Гимнастика” при НСА “Васил Левски”.

На 11.01.1994 г. е повишен в звание старши асистент, а от 22.11.2000 г. е главен асистент.

На 18.06.2001 г. вследствие на представена анотация за разработване на дисертационен труд и успешно положен изпит за кандидатски минимум е зачислен на свободна докторантура.

През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема „Изследване на спортната техника в скоковете на акробатична пътека и усъвършенстване на методиката за обучение и тренировка“.

От 2012 г. заема академичната длъжност доцент.

През 1993 г. успешно завършва международен съдийски курс в дисциплините батут и двоен минибатут.

През м. февруари на 2003 г. е избран в УС на Българска федерация скокове на батут като председател на спортно-техническата комисия.

От 2016 г. е председател на СК А-ТРАМП НСА.

Владее на много добро ниво (писмено и говоримо) английски и руски език . Притежава висока компютърна грамотност.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“. Извършва обучение в четири магистърски програми. Води часове на английски език на чуждестранни студенти по програма ЕРАЗЪМ. Участва в създаването, организацията и реализирането на редица масови гимнастически и акробатични композиции. Научен ръководител е на множество курсови и дипломни работи на бакалаври и магистри. Рецензент е на дипломни работи, дисертации и книги на спортна тематика. Понастоящем е научен ръководител на един докторант.


Спортна дейност

Със спорт се занимава от шест годишен , но активно започва да тренира от 1978 г.


Треньорска дейност

От м. септември 1988 г. до м. ноември 1989 г. работи като треньор по скокове на батут в гр. Кюстендил .


Публикации, учебници, ръководства

До момента има над 65 научни публикации в български и чужди издания. Сред тях две монографии, две учебни ръководства, множество статии. Участва в шест образователни проекта. Ръководител е на три научни проекта. Взима участие в редица международни и национални научни форуми. Съавтор и участник е в научно-популярен филм на спортна тематика.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share