НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Гюрка Ганчева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(354)
E-mail: giurka@abv.bg

Образование и кариера

2018 – Професор в катедра „Гимнастика“, НСА „Васил Левски"

2010 – Доцент в катедра „Гимнастика“, НСА „Васил Левски“

2008 – Защитена дисертация на тема: „Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете

в художествената гимнастика”. Присъдена образователна и научна степен „Доктор” – 05.07.05

1991 – Главен асистент в катедра „Гимнастика“

1988 – Старши асистент в катедра „Гимнастика“

1984 – Асистент в катедра „Гимнастика“

1979-1984 – Учител по физическо възпитание в V основно училище, Кюстендил и треньор по художествена гимнастика в спортен клуб „Велбъжд”, Кюстендил

1973-1979 – Висше образование – ВИФ „Г. Димитров, сега НСА „Васил Левски“ – София

І специалност – Треньор по художествена гимнастика

ІІ специалност – Учител по физическо възпитание

1968-1973 – Средно образование – Икономически техникум – гр. Кюстендил

1960-1968 – Основно образование – ІІ-ро основно училище „Даскал Димитри“ – гр. Кюстендил

Владее писмено и говоримо по европейска езикова рамка:
Френски език – В2, Испански език – В2, Турски език – В2, Английски език – А2, Руски език – В2.

 

Международна дейност 

Член на международен колектив за изследвания по проект CUA-S/001/2006 – Федерален Университет на Амазония, Бразилия.

Гост преподавател във факултета по спортни науки – Университет гр. Толедо, Испания.

Лектор на треньорски курс към Кралската федерация по гимнастика, Белгия.

Лектор на треньорски курс в Университета в гр. Мурсия, Испания.

Лектор на ежегодни треньорски семинари в гр. Ел Феррол, Испания.

Преподава на входящи студенти по програма „Еразъм“

Преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм“ в Университети във Франция, Испания, Турция, Колумбия.


Педагогическа дейност

Преподавател по художествена и естетическа групова гимнастика

Преподавателска и научна дейност в областта на художествената и естетическа групова гимнастика, във високото спортно майсторство и училищното физическо възпитание

Ръководител на сектор „Художествена и естетическа групова гимнастика“ към катедра „Гимнастика“

Инициатор за разкриване на специалност „Естетическа групова гимнастика“ към катедра „Гимнастика“

Участва в създаването и актуализацията на учебни програми по художествена и естетическа групова гимнастика

Участва в създаването на нова магистърска програма „Шоу програми – създаване и реализация“


Спортна дейност

1968-1974 – Член на националния отбор по художествена гимнастика на България

1973 – V-то място на СП – Ротердам, Холандия

1971 и 1973 – Спортист №1 на Кюстендилски окръг

1970 – Присъдена титла „Майстор на спорта”


Треньорска дейност

Постоянен консултант на клубове по художествена гимнастика в Белгия, Франция, Испания, Италия, Китай.

Треньор на Ж. Куин – трикратна шампионка на Белгия, участничка на световни и европейски първенства.

2012-2016 – Член на Научната комисия към БФХГ.

2012-2016 – Член на Консултативния съвет към Треньорската комисия на БФХГ.

2001-2004 – Съдия експерт към Международната федерация по гимнастика.

1995-2004 – Член на съдийската комисия към БФХГ.

2000-2004 – Съдия на световни и европейски първенства.


Научни интереси

Работи по проблемите на високото спортно майсторство в областта на художествената гимнастика.


Публикации, учебници, ръководства

Има над 120 научно-методични публикации в теорията на художествената гимнастика, участия в национални и международни научни конференции. Автор на монографии, учебни помагала и ръководства.

Монографии

1. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). ИДК НСА ПРЕС. 2009.

2. Художествена гимнастика – сложност и координация. С. БОЛИД ИНС. 2017.

3. Художествена гимнастика – музика и движения. С. БОЛИД ИНС. 2017.

4. Художествена гимнастика – исторически аспекти. С. БОЛИД ИНС. 2017.

Ръководства, учебници, учебни помагала

1. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. ИДК НСА ПРЕС. 2009. (в съавторство с М. Хаджийска).

2. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости. С. НСА ПРЕС. 2013.

3. Художествена гимнастика – комплекси оп упражнения за ОФП и СФП. С. БОЛИД ИНС. 2016. (в съавторство с В. Ганева).

4. Тестове за контрол и оценка на физическата подготовка по художествена гимнастика. С. БОЛИД ИНС. 2017. (в съавторство с В. Иванова).

5. Художествена гимнастика – 60 години наука. Алманах по художествена гимнастика. С. НСА ПРЕС. 2017. (в съавторство с М. Гатева).

6. Алманах на катедра „Гимнастика“ – 1942-2017. С. НСА ПРЕС. 2017. (в съавторство с Петров, В. и кол.).

7. Художествена гимнастика – ритмични способности. С. БОЛИД ИНС. 2017. (в съавторство с Е. Видев и кол.).

8. Художествена гимнастика – практическо ръководство. С. БОЛИД ИНС 2012, 2015. (в съавторство с Д. Велчева, М. Гатева).


 

??????? ??? Facebook Twitter Share