НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Гюрка Ганчева, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Гимнастика
Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(354)
E-mail: giurka@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 30.11.1954 година в гр. Кюстендил.

Завършва икономически техникум и през 1973 е приета във ВИФ. 
1979 година се дипломира като “треньор по художествена гимнастика” и втора специалност "учител по физическо възпитание”.
1979-1984 работи като учител по физическо възпитание и треньор по художествена гимнастика в гр. Кюстендил.
1984 печели конкурс и е назначена за асистент по художествена гимнастика в катедра “Гимнастика”.
1987 – старши асистент
1990 – главен асистент
От 1993 година е международен съдия по художествена гимнастика. 
2000-2004 съдия –експерт към ФИГ.
1995-2004 е член на Съдийския съвет към БФХГ. Съдия на СП и ЕП.
2008 – Защитава дисертация на тема: "Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика" с научен ръководител доц. Мария Минева, доктор.

2010 – Доцент.

 

Ползва следните езици, според Европейската езикова рамка:

1. Френски език – ниво В2; диплом от ИЧС.

2. Испански език – ниво В2, диплом ДЕЛЕ от Университета в Саламанка, Испания,.

3. Английски език – ниво А2.

4. Турски език – ниво В2, от ТОМЕР, Университет гр. Сакария, Турция.

5. Руски език – ниво В2.


Педагогическа дейност

Лектор в Университета в Мурсия и Толедо, Испания; Рен-2, Франция; Национален педагогически Университет, гр. Богота, Колумбия. 
Лектор на треньорски курсове към Кралската федерация в Белгия и регионалната федерация в Картахена, Испания.

От 1993 година постоянен консултант на спортни клубове в Белгия.
Научен ръководител на множество курсови и дипломни работи на български и чуждестранни студенти от Гърция, Кипър, Колумбия, Виетнам, КНДР, Сирия, Турция.

Ръководител на специализации на студенти и преподаватели от Куба, Китай и Австрия.

Лектор е в курсове за съдии по художествена гимнастика в България и Белгия – социалистическа федерация.

 

Научен ръководител на докторанти:

Весела Иванова, Лиян Джу (Китай), Йозгюр Зафер Алкайа (Турция), Вейси Аслан (Турция)


Спортна дейност

Започва да се занимава с художествена гимнастика на 7-годишна възраст. Състезава се за “Велбъжд” Кюстендил и “Академик” София. 
12 години е член на националния отбор на България.

1970 година е удостоена със званието “Майстор на спорта”. 
Участва в много международни турнири и печели призови места.

През 1973 се класира на V-то място на Световното първенство в Ротердам. 
Студентски шампион за 1974 година. 


Публикации, учебници, ръководства

Участва в съвместни проекти с Университета в Рен-2, Франция; Университета в град Манау, Бразилия; Национален педагогически Университет, гр. Богота, Колумбия; методическо обединение на университетските преподаватели по художествена гимнастика от европейски университети със седалище Франция.

Публикувани над 100 статии в научни списания. Има участия в научни форуми у нас и в чужбина.

 

ЗАЩИТЕНА ДИСЕРТАЦИЯ

Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика. Дисертация за научно-образователната степен доктор. С. 2008.

МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И МОНОГРАФИИ

1. Андонов, К., Г. Ганчева, Д. Велчева. Практическо ръководство за упражнения по художествена гимнастика. – НСА. С. 2006.

2. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2008.

3. Ганчева, Г., М. Хаджийска. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. Учебно помагало. ИДК НСА ПРЕС. 2009. ISBN 978-954-718-250-9.

4. Ганчева, Г. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). Монография. ИДК НСА ПРЕС. 2009. ISBN 978-954-718-249-3.

5. Хаджиев, Н., Андонов, К., Петров, В., Добрев, Д. Гимнастика – физическа подготовка. НСА ПРЕС. С. 2011. ISBN 978-954-718-301-8. (част ХГ – Г. Ганчева).

6. Ганчева, Г., Велчева, Д., Гатева, М. Художествена гимнастика – практическо ръководство. БОЛИД ИНС. София, 2012. ISBN 13: 978-954-8017-53-4.

7. Ганчева, Г., Велчева, Д., Гатева, М. Художествена гимнастика – практическо ръководство. БОЛИД ИНС. София, 2015. ISBN 13: 978-954-8017-53-4.

8. Ганчева, Г. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости. Учебно помагало. София, НСА ПРЕС. 2013, (обем 93 стр.) ISBN 978-954-718-354-4.

9. Ганева, В., Ганчева, Г. Художествена гимнастика – комплекси оп упражнения за ОФП и СФП. Учебно помагало. София, БОЛИД ИНС. 2016. ISBN 978-954-394-187-2.

10. Ганева, В., Ганчева, Г. Художествена гимнастика – комплекси оп упражнения за ОФП и СФП. Учебно помагало. Второ издание. София, БОЛИД ИНС. 2016. ISBN 978-954-394-187-2.

11. Ганчева, Г., Иванова, В. Тестове за контрол и оценка на физическата подготовка по художествена гимнастика. Учебно помагало. София, БОЛИД ИНС. 2017. ISBN 978-954-394-206-0.

12. Ганчева, Г., Гатева, М. Художествена гимнастика – 60 години наука. Алманах по художествена гимнастика. София, НСА ПРЕС. 2017. ISBN 978-954-718-462-6.

13. Ганчева, Г. Художествена гимнастика – сложност и координация. Монография. София. БОЛИД ИНС. 2017. ISBN 978-954-394-224-4.

14. Ганчева, Г. Художествена гимнастика – музика и движения. Монография. София. БОЛИД ИНС. 2017. ISBN 978-954-394-227-5.

15. Петров, В. и кол., Ганчева, Г. Алманах на катедра „Гимнастика“ – 1942-2017. София. НСА ПРЕС. 2017. ISBN 978-954-718-488-6.

16. Ганчева, Г., Видев, Е., Григоров, Б., Георгиева, А., Николова, Х. Художествена гимнастика – ритмични способности. София. БОЛИД ИНС. 2017. ISBN 978-954-394-230-5.

 

НАУЧНИ СТАТИИ

1. Насоки, тенденции, новости. – сп. “Треньорска мисъл”, бр. 12/1987.

2. Разнообразието от скокове в съчетанията на гимнастичките. ・@ сп. “ Треньорска мисъл” бр. 10/1987.

3. Анализ на ансамбловите съчетания. - сп. “Треньорска мисъл”, бр.4/1988

4. Анализ на ансамбловите съчетания. - Научни трудове на ВИФ “Г. Димитров”, том 28 – 1988, книга V.

5. Кинематичен анализ на упражнението “тилна везна” в художествената гимнастика. - сборник на БФХГ - “Tendances et perspectives de la Gimnastique rytmique sportive moderne – 14 septembre 1987 Varna – Bulgarie

6. Система за оценяване на българските съдии по художествена гимнастика. - сп. “ Спорт и наука” бр. 1/1997.

7. Система за оценяване на българските съдии по художествена гимнастика. Научна конференция на НСА – май 1996, том ІІ, ІV.3 секция,НСА ПРЕС, 1998, в съавторство

8. Скоковете в съчетанията на гимнастичките – десет години по късно. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/1999.

9. Състезателните правила и развитието на художествената гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2000

10. Изследване качеството на подбора на деца за занимания по художествена гимнастика в някои градове на страната. - Университет – Рен – 2, Франция

11. Изследване на трудността в съчетанията на гимнастичките. - сп. “Спорт и наука”, бр. 4/2000

12. Кинематичен анализ на дясно едноименно въртене на 720 с повдигнат свит крак и кръгови движения на въжето. - Научна конференция на НСА – 22-23 май 1998, том 4/2001 в съавторство.

13. Състезателните правила и развитието на ансамбловите съчетания.- сп. “Спорт и наука”, бр.5,6/2001

14. Лесно ли е да си съдия по художествена гимнастика? - сп.Българска гимнастика” – март/2001

15. Съдийският прявилник по художествена гимнастика. - Научна конференция на НСА – 21-22 май 2001, сп.”Спорт, общество, образование” том 7, НСА ПРЕС, 2001

16. Съдийският правилник по художествена гимнастика в действие. - сп.”Спорт и наука”, бр.3/2001.

17. Изследване качеството на подбора на деца за занимания с художествена гимнастика- сп.”Спорт и наука”, бр.6/2001.

18. Сравнителен анализ на оценките на състезателки по художествена гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2002

19. Изследване на трудността в съчетанията на гимнастичките от световното първенство в Мадрид през 2001 година. – сб. “Спорт, общество, образование”, том 8, 2002

20. Възможности за нарастване на трудността на скоковете в художествената гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр.5/2003 – съавторство с Г. Сергиев

21. Анализ на стартовата и съдийска оценка в художествената гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр. 6/2003

22. Хореографията в съчетанията на гимнастичките. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2004

23. Изследване развитието на основните структурни групи упражнения и хореографията в художествената гимнастика в зависимост от промените в състезателниа правилник. - сп.”Спорт и наука”, бр. 4/2004

24. Изследване на зависимостта между телесните размери на деца и техните родители. - Спорт, общество, образование, том 6/2004.

25. Естетическа гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр. 6/2004.

26. Изследване на някои аспекти на съвременната художествена гимнастика. - ІІІ международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, 19-21 ноември 2004, София.

27. Изследване на видовете и трудността на упражненията по художествена гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2005 – изв. бр.

28. Ретроспективен анализ на развитието на груповите гимнастически дисциплини. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2005 – извънреден брой, в съавторство с М. Минева и В. Симеонов.

29. Трудността на упражненията в художествената гимнастика. -сп. „Спорт и наука”, бр. 4/2005.

30. Проблеми на обучението в художествената гимнастика за високи постижения. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2006, стр. 116-123.

31. Новаторството в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2006, стр. 125-131.

32. Идентифициране на технически знания в художествената гимнастика за високи постижения (паралелно изследване треньор/състезател). – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2006, стр. 145-151, в съавторство с М. Льоке.

33. Оценяване качеството на изпълнение на скоковете в художествената гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр. 2/2006.

34. Оптимизиране на обучението на упражненията от групата на въртенията в художествената гимнастика.・@ В съавторство с М.Минева и К.Заку. Спорт и Наука, бр.5-6, 2006.

35. Using Bulgarian’s tests in the selection of gymnasts in the state of Amazonas – Brazil. – Конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА. С. 19-20 октомври 2006, стр. 486-490, в съавторство с Соарес, А., Г. Недялкова.

36. Изследване артистичността в съчетанията на гимнастичките. Конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА. С. 19-20 октомври 2006, стр. 70-75.

37. Оптимизиране класификацията на скоковете в художествената гимнастика. – Конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА. С. 19-20 октомври 2006, 216-224, в съавторство с М. Минева.

38. Сравнителен анализ между композирането и динамиката на трудните упражнения в съчетанията по спортна аеробика и художествена гимнастика. – Спорт и наука, бр. 1, 2007, стр. 45-53, в съавторство с М. Минева.

39. Оптимизиране обучението на упражненията от художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2007, стр. 435-439, в съавторство с М. Минев.

40. Сравнителен анализ между структурата и средствата по спортна аеробика и художествена гимнастика. – Спорт и наука, бр. 2, 2007, стр. 44-51, в съавторство с М. Минев.

41. Методика на обучение на обтегнатите скокове в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2007, стр. 119-123.

42. Влияние на промяната на правилата върху техническите движения в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2007, стр. 46-51, в съавторство с З. Лианг.

43. Художествената гимнастика във френските училища – една нова перспектива – илюстрация чрез подхвърлянията с уред. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2007, стр. 52-61, в съавторство с М. Минева.

44. Анкетно проучване по въпросите на обучението в художествената гимнастика. – Спорт и наука, бр. 3, 2007, стр. 41-47, в съавторство с М. Минева.

45. Оптимизиране обучението на обтегнатите скокове в художествената гимнастика. – ІІ международна научна конференция „Кинезиология – 2007” – 18-19 октомври 2007, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 140-145, в съавторство с М. Минева.

46. Художествена гимнастика – кратки исторически бележки. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2008, стр. 74-79.

47. Оптимизиране обучението на широките скокове в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2008, стр. 132-139, в съавторство с М. Минева.

48. Структура на алгоритмичните вериги при маховите скокове в художествената гимнастика. – Спорт и наука, бр. 4, 2008, стр. 39-43, в съавторство с М. Минева.

49. Оптимизиране методиката на обучение на равновесните упражнения в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2009, стр. 98-104.

50. Обучение на скоковете чрез метода на алгоритмичните предписания. – Спорт и наука, бр. 2, 2009, стр. 72-78.

51. Художествена гимнастика за начинаещи и шампиони. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2009.

52. Оценяване на артистичността в художествената гимнастика (съдийски правилник 2009-2012). – Спорт и наука, бр. 3, 2009, стр. 38-45.

53. Скоковете в съчетанията на гимнастичките - двадесет години по-късно. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2009, стр. 40-46.

54. Опит за контрол и оценка на нивото на техническа подготовка в предсъстезателен период на състезателки по художествена гимнастика (дмв). – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2009, стр. 47-56, в съавторство с Г. Сергиев, А. Стоянска, Ц. Мишева

55. Changes of grade training program of rhythmic gymnastic in China. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2009, стр. 34-39, в съавторство с З. Лианг.

56. Сравнителен анализ на трудността в художествената гимнастика. – Спорт и наука, бр. 4, 2009, стр. 18-23.

57. Ритмическа гимнастика и изразителни движения – исторически бележки. – Спорт и наука, бр. 5, 2009, стр. 54-58.

58. История и развитие на артистичността в художествената гимнастика. Enseigner l’EPS, №246, 2009, стр. 24-28.

59. Изследване на зависимостта между подхвърлянията с уреди и антропометричните параметри на начинаещи в художествената гимнастика. Пети международен научен ПОД ПЕЧАТ конгрес „Спорт, стрес, адаптация” – „Олимпийски спорт, спорт за всички”. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 1, 2010, стр. 30-33, в съавторство с З. Лианг, Л. Ван, К. Андонов.

60. Проследяване на нивото на техническа подготовка в два предсъстезателни периода на състезателки по художествена гимнастика. Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация” – „Олимпийски спорт, спорт за всички”. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 1, 2010, стр. 81-84, в съавторство с Г. Сергиев, А. Стоянска, Ц. Мишева.

61. История и развитие на артистичността в художествената гимнастика. – Сборник доклади – Научна конфоронция с международно участие „25 години педагогически факултет” – В. Търново, 2009, стр. 558.

62. Обучение на специфични упражнения от художествената гимнастика в училищното физическо възпитание. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 4, 2010, стр. 54-61.

63. Сравнение на спортната подготовка в масовата художествена гимнастика между Южна Африка и Китай. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 4, 2010, стр. 27-31, в съавторство с З. Лианг.

64. Музикално-двигателно обучение в гимнастиката (исторически бележки) – Сб. „Спорт и наука“, бр. 1, 2012, стр. 51-55.

66. Movement-to-music training in rhythmic gymnastics for 12-14 year old gymnasts (Музикално-двигателно обучение в художествената гимнастика – 12-14 годишни гимнастички) – VІ конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 17-19 май 2012.

67. Investigation on рhysical fitness in rhythmic gymnasts aged 8-10 in Bulgaria and China. VІ конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 17-19 май 2012, в съавторство с З. Лиянг, Х. Лиянг.

68. Level of enjoyment and self-perceived agility during physical-sporting activity in young people from 12 to 16 years of age in the region of Castilla – La Mancha (Spain). Gender differences and effects of the “PASABI” program. VІ конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 17-19 май 2012, в съавторство с С. Лабрадо, С. Мендисабъл, Н. Риоха.

69. Обучение на комбинации от упражнения в художествената гимнастика. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, Сб. „Спорт и наука”, изв. бр. 3, 2012 (стр. 233).

70. A study on morphological characteristics for young girls of rhythmic gymnasts in Bulgaria and China, Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, Сб. „Спорт и наука”, изв. бр. 3, 2012 (стр. 224) в съавторство с З. Лиянг.

71. Скоковете в съчетанията на гимнастичките (ОИ, Лондон – 2012). Сб. „Спорт и наука”, бр. 6, 2012 (стр. 3).

72. Скоковете в ансамбловите съчетания в художествената гимнастика (ОИ, Лондон – 2012). Сб. „Спорт и наука”, бр. 2, 2013 (стр. 3).

73. Изследване на упражненията от групата на скоковете в съчетанията на ансамблите (национален шампионат – 2012). Сб. „Спорт и наука”, изв. бр. 2, 2013 (стр. 119-125).

74. Скоковете в груповата художествена гимнастика – ансамблови съчетания. Сб. „Спорт и наука”, бр. 4, 2013.

75. Музикално-двигателно обучение на 10-12 годишни гимнастички. Сб. „Спорт и наука”, бр.5, 2013 (стр. 5).

76. Изследване подбора на студентки в специалност „художествена гимнастика“. ІІ научна конференция с международно участие по повод 90-ата годишнина от основаването на първия студентски спортен клуб в България. УНСС. 29 ноември 2013.

77. Gantcheva, G., Loquet, M. (2012). Les règles en gymnastique rythmique : les liens entre « technique » et « artistique ». In Y. Léziart, G. Cabagno, M. Loquet et J. Trohel (Eds.), La règle sportive (pp. 43-48). Bordeaux: PUB. (OS, chapitre)

78. Ivanova, V., Gantcheva, G. Survey of flexibility with 10-12-year-old rhythmic gymnasts. 9-th FIEP European Congress, 7-th International Scientific Congress Sport, Stress, Adaptation. Sport-Science, extra issue, S, 2014.

79. Ivanova, V., Gantcheva, G. Survey of flexibility with 10-12-year-old rhythmic gymnasts. S-th FIEP European Congress, 7-th International Scientific Congress Sport, Stress, Adaptation. Sport, Stress, Adaptation – scientific journal, extra issue, S, 2014, ISSN 2367-458X.

80. Gantcheva, G. Music-to-movement training in rhythmic gymnastics: gymnasts aged 6-8. 9-th FIEP European Congress, 7-th International Scientific Congress Sport, Stress, Adaptation. Sport, Stress, Adaptation – scientific journal, extra issue, S, 2014, ISSN 2367-458X.

81. Gantcheva, G. Musical-Motor Training of Junior Rhythmic Gymnasts - Veles – Activities in physical education and sport – International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport. APES Vol. 6, No. 1, pp. 54-59.

82. Gantcheva, G. Musical-motor training in rhythmic gymnastics (6-8-year-old gymnasts). 1-st Multidisciplinary International Congers on Sports Education and Health Sciences. 1-3 may 2015, Sakarya, Turkye, pp. 288-295.

83. Ганчева, Г. Динамика на трудността в ансамбловите съчетания по художествена гимнастика. // Спорт и наука, изв. бр. 4, 2015 (стр. 89).

84. Иванова, В., Ганчева, Г. Разработване на комплекс от упражнения за физическа подготовка в художествената гимнастика. // Спорт и наука, изв. бр. 4, 2015 (стр. 53).

85. Иванова, В., Зарева, И., Ганчева, Г. Анатомичен анализ на упражнения за физическа подготовка в художествената гимнастика. // Спорт и наука, изв. бр. 4, 2015 (стр. 74).

86. Ганчева, Г., Зарева, И., Иванова, В. Обогатяване методиката на обучение в художествената гимнастика. // Спорт и наука, изв. бр. 4, 2015

87. Ганчева, Г. Състезателните съчетания в съвременната художествена гимнастика – творчество, новости, тенденции. Конференция. Научни трудове том. 54, серия 8.2, Физическо възпитание и спорт. Русенски университет. Русе. 2015. ISSN 1311-3321.

88. Ганчева, Г. Проучване на олимпийският резерв в художествената гимнастика. Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. Велико Търновски Университет. 20-21 ноември 2015. ISBN: 978-619-7281-01-9.

89. Gantcheva, G. Ensemble routines in rhythmic gymnastics – qualification for the Olympic Games – 2016. International Scientific Conference „Effects of physical activity application to anthropological with children, youth, and adults“. University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. Republic of Serbia, Belgrade, 11-12 December 2015.

90. Ivanova, V., Gantcheva, G. Survey the effectiveness of a methodology for optimizing the level of motor quality speed at 10-12 years old, dealing with rhythmic gymnastics. International Scientific Conference „Effects of physical activity application to anthropological with children, youth, and adults“. University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education. Republic of Serbia, Belgrade, 11-12 December 2015.

91. Damjanovska, M., Gontarev, S., Rhedzepi, A., Gantcheva, G. Comparing reliability and validity of some tests with classic and image model of assessement rhythmic ability. Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání, ročník V.23. – 27. listopadu 2015. Hradec Králové, Česká republika ISBN 978-80-87952-11-5.

92. Иванова, В., Ганчева, Г. Анкетно проучване на треньорите, относно физическата подготовка в художествената гимнастика. // Спорт и наука, изв. бр. 4, 2016.

93. Ганчева, Г. Изследване композиционната структура на ансамбловите съчетания по художествена гимнастика. // Спорт и наука, изв. 4, 2016.

94. Damianovska, M., Gantcheva, G., Gontarev, S. The relations among rhythmic abilities, agility, age, and sport experience length in female students of “Vasil Levski” sport’s Academy of Sofia. FSFV-conference. Belgrad. 2017.

95. Gantcheva, G. Survey of the relation difficulty-composition with the ensembles in rhythmic gymnastics. Veles 17-18. 04. 2015 – Research in kinesiology – International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. APES Vol. 45, No. 1, 2017, pp. 7-9.

96. Ганчева, Г., Ерчак, В. Усъвършенстване на чувството за ритъм при 10-12 годишни деца. Сборник доклади от международната научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическата култура“. София, НСА ПРЕС. 2017. ISBN 978-954-718-459-6.

97. Ганчева, Г., Алкайа, Й. З. Ролята на фолклорните танци в усъвършенстването на ритмичните способности в художествената гимнастика. Сборник доклади от международната научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическата култура“. София, НСА ПРЕС. 2017. ISBN 978-954-718-459-6.

98. Ганчева, Г., Диаз, Х.С. Художествена гимнастика – мъже. // Спорт и наука, бр. 5, 2017.

99. Gantcheva, G., Damianovska, M. Rhythmic gymnastics movements and folklore dances in students’ coordination abilities. Proceeding book of the International Congress “Applied Sports Sciences”, 1-2 December 2017, Sofia. NSA Press. ISBN (Print): 978-954-718-489-3, ISBN (Online): 978-954-718-490-9.

100. Alkaya, O. Z., Gantcheva, G. Investigation on the communication skills of students participating folk dance classes during their university education in Turkey. Book of Abstracts of the International Congress “Applied Sports Sciences”, 1-2 December 2017, Sofia, extra issue of Journal of Applied Sports Sciences. NSA Press. ISSN (Print): 2534-9597 ISSN (Online): 2535-0145 extra issue.

101. Ганчева, Г. Динамика на трудните упражнения в съчетанията по художествена гимнастика – мъже. // Научна конференция «Предизвикателства и перспективи пред спортната наука» София, НСА ПРЕС, 2017. ISBN 978-954-718-492-3.

 


На 13 май 2008 година Гюрка Ганчева защити дисертацията си на тема: "Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика"
с научен ръководител доц. Мария Минева, доктор.

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share