НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Гюрка Ганчева, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Гимнастика
Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(354)
E-mail: giurka@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 30.11.1954 година в гр. Кюстендил.

Завършва икономически техникум и през 1973 е приета във ВИФ.
1979 година се дипломира като “треньор по художествена гимнастика” и втора специалност "учител по физическо възпитание”.
1979-1984 работи като учител по физическо възпитание и треньор по художествена гимнастика в гр. Кюстендил.
1984 печели конкурс и е назначена за асистент по художествена гимнастика в катедра “Гимнастика”.
1987 – старши асистент
1990 – главен асистент
От 1993 година е международен съдия по художествена гимнастика.
2000-2004 съдия –експерт към ФИГ.
1995-2004 е член на Съдийския съвет към БФХГ. Съдия на СП и ЕП.
2008. Защитава дисертация на тема: "Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика" с научен ръководител доц. Мария Минева, доктор.

1. Френски език – диплом В2; диплом от ИЧС.

2. Испански език – диплом ДЕЛЕ от Университета в Саламанка, Испания.

3. Английскиезик – диплом А2.

4. Турски език - диплом В2, от ТОМЕР, Университет гр. Сакария, Турция.

5. Руски език.


Педагогическа дейност

Лектор в Университета в Мурсия и Толедо, Испания; Рен-2, Франция.
Лектор на треньорски курсове към Кралската федерация в Белгия и регионалната федерация в Картахена, Испания.

От 1993 година постоянен консултант на спортни клубове в Белгия.
Научен ръководител на множество курсови и дипломни работи на български и чуждестранни студенти от Гърция, Кипър, Колумбия, Виетнам, КНДР, Сирия.

Ръководител на специализации на студенти и преподаватели от Куба, Китай и Австрия.

Лекор е в курсове за съдии по художествена гимнастика в България и Белгия - социалистическа федерация.


Спортна дейност

Започва да се занимава с художествена гимнастика на 7-годишна възраст. Състезава се за “Велбъжд” Кюстендил и “Академик” София.
12 години е член на националния отбор на България. 1970 година е удостоена със званието “Майстор на спорта”.
Участва в много международни турнири и печели призови места. През 1973 се класира на V-то място на Световното първенство в Ротердам.
Студентски шампион за 1974 година.


Публикации, учебници, ръководства

Участва в съвместни проекти с Университета в Рен-2, Франция, Университета в Бразилия, град Манау и методическо обединение на университетските пореподаватели по художествена гимнастика от европейски университети със седалище Франция.

Публикувани над 70 статии в научни списания. Има участия в научни форуми у нас и в чужбина.


 

ЗАЩИТЕНА ДИСЕРТАЦИЯ

Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика. Дисертация за научно-образователната степен доктор. С., 2008.

МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, И МОНОГРАФИИ

1. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). Монография. НСА. 2009.

2. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. Учебно помагало. НСА. 2009.

3. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости.

Учебно помагало. НСА ПРЕС. С. 2013, ISBN 978-954-718-354-4.

4. Практическо ръководство за упражнения по художествена гимнастика. – в съавторство с К.

Андонов, Д. Велчева. НСА. С. 2006.

5. Ръководство по художествена гимнастика. – в съавторство с Д. Велчева, М. Гатева. НСА. С. 2008

6. Ръководство по художествена гимнастика. – в съавторство с Д. Велчева, М. Гатева. НСА. С. 2012

СТАТИИ

1. Насоки, тенденции, новости. – сп. “Треньорска мисъл”, бр. 12/1987.

2. Разнообразието от скокове в съчетанията на гимнастичките.   сп. “ Треньорска мисъл” бр. 10/1987.

3. Анализ на ансамбловите съчетания. - сп. “Треньорска мисъл”, бр.4/1988

4. Анализ на ансамбловите съчетания. - Научни трудове на ВИФ “Г. Димитров”, том 28 – 1988, книга V .

5. Кинематичен анализ на упражнението “тилна везна” в художествената гимнастика. - сборник на БФХГ - “Tendances et perspectives de la Gimnastique rytmique sportive moderne – 14 septembre 1987 Varna – Bulgarie

6. Система за оценяване на българските съдии по художествена гимнастика. - сп. “ Спорт и наука” бр. 1/1997

7. Система за оценяване на българските съдии по художествена гимнастика. Научна конференция на НСА – май 1996, том ІІ, ІV.3 секция,НСА ПРЕС, 1998, в съавторство

8. Скоковете в съчетанията на гимнастичките – десет години по късно. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/1999.

9. Състезателните правила и развитието на художествената гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2000

10. Изследване качеството на подбора на деца за занимания по художествена гимнастика в някои градове на страната. - Университет – Рен – 2, Франция

11. Изследване на трудността в съчетанията на гимнастичките. - сп. “Спорт и наука”, бр. 4/2000

12. Кинематичен анализ на дясно едноименно въртене на 720 с повдигнат свит крак и кръгови движения на въжето. - Научна конференция на НСА – 22-23 май 1998, том 4/2001 в съавторство

13. Състезателните правила и развитието на ансамбловите съчетания.- сп. “Спорт и наука”, бр.5,6/2001

14. Лесно ли е да си съдия по художествена гимнастика? - сп.Българска гимнастика” – март/2001

15. Съдийският прявилник по художествена гимнастика. - Научна конференция на НСА – 21-22 май 2001, сп.”Спорт, общество, образование” том 7, НСА ПРЕС, 2001

16. Съдийският правилник по художествена гимнастика в действие. - сп.”Спорт и наука”, бр.3/2001

17. Изследване качеството на подбора на деца за занимания с художествена гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр.6/2001

18. Сравнителен анализ на оценките на състезателки по художествена гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2002

19. Изследване на трудността в съчетанията на гимнастичките от световното първенство в Мадрид през 2001 година. – сб. “Спорт, общество, образование”, том 8, 2002

20. Възможности за нарастване на трудността на скоковете в художествената гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр.5/2003 – съавторство с Г. Сергиев

21. Анализ на стартовата и съдийска оценка в художествената гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр. 6/2003

22. Хореографията в съчетанията на гимнастичките. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2004

23. Изследване развитието на основните структурни групи упражнения и хореографията в художествената гимнастика в зависимост от промените в състезателниа правилник. - сп.”Спорт и наука”, бр. 4/2004

24. Изследване на зависимостта между телесните размери на деца и техните родители. - Спорт, общество, образование, том 6/2004.

25. Естетическа гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр. 6/2004.

26. Изследване на някои аспекти на съвременната художествена гимнастика. - ІІІ международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, 19-21 ноември 2004, София.

27. Изследване на видовете и трудността на упражненията по художествена гимнастика. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2005 – извънреден брой.

28. Ретроспективен анализ на развитието на груповите гимнастически дисциплини. - сп. “Спорт и наука”, бр. 2/2005 – извънреден брой, в съавторство с М. Минева и В. Симеонов.

29. Трудността на упражненията в художествената гимнастика. -сп. „Спорт и наука”, бр. 4/2005.

30. Проблеми на обучението в художествената гимнастика за високи постижения. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2006, стр. 116-123.

31. Новаторството в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2006, стр. 125-131.

32. митриаду, А.,Идентифициране на технически знания в художествената гимнастика за високи постижения (паралелно изследване треньор/състезател). – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2006, стр. 145-151, в съавторство с М. Льоке.

33. Оценяване качеството на изпълнение на скоковете в художествената гимнастика. - сп.”Спорт и наука”, бр. 2/2006.

34. Оптимизиране на обучението на упражненията от групата на въртенията в художествената гимнастика.  В съавторство с М.Минева и К.Заку. Спорт и Наука, бр.5-6, 2006.

35. Using Bulgarian’s tests in the selection of gymnasts in the state of Amazonas – Brazil. – Конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА. С. 19-20 октомври 2006, стр. 486-490, в съавторство с Соарес, А., Г. Недялкова.

36. Изследване артистичността в съчетанията на гимнастичките. Конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА. С. 19-20 октомври 2006, стр. 70-75.

37. Оптимизиране класификацията на скоковете в художествената гимнастика. – Конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА. С. 19-20 октомври 2006, 216-224, в съавторство с М. Минев.

38. Сравнителен анализ между композирането и динамиката на трудните упражнения в съчетанията по спортна аеробика и художествена гимнастика. – Спорт и наука, бр. 1, 2007, стр. 45-53, в съавторство с М. Минева.

39. Оптимизиране обучението на упражненията от художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2007, стр. 435-439, в съавторство с М. Минев.

40. Сравнителен анализ между структурата и средствата по спортна аеробика и художествена гимнастика. – Спорт и наука, бр. 2, 2007, стр. 44-51, в съавторство с М. Минев.

41. Методика на обучение на обтегнатите скокове в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2007, стр. 119-123.

42. Влияние на промяната на правилата върху техническите движения в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2007, стр. 46-51, в съавторство с З. Лианг.

43. Художествената гимнастика във френските училища – една нова перспектива – илюстрация чрез подхвърлянията с уред. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2007, стр. 52-61, в съавторство с М. Минева.

44. Анкетно проучване по въпросите на обучението в художествената гимнастика. – Спорт и наука, бр. 3, 2007, стр. 41-47, в съавторство с М. Минева.

45. Оптимизиране обучението на обтегнатите скокове в художествената гимнастика. – ІІ международна научна конференция „Кинезиология – 2007” – 18-19 октомври 2007, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 140-145, в съавторство с М. Минева.

46. Художествена гимнастика – кратки исторически бележки. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2008, стр. 74-79.

47. Оптимизиране обучението на широките скокове в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2008, стр. 132-139, в съавторство с М. Минева.

48. Структура на алгоритмичните вериги при маховите скокове в художествената гимнастика. – Спорт и наука, бр. 4, 2008, стр. 39-43, в съавторство с М. Минева.

49. Оптимизиране методиката на обучение на равновесните упражнения в художествената гимнастика. – Спорт и наука, изв. бр. 1, 2009, стр. 98-104.

50. Обучение на скоковете чрез метода на алгоритмичните предписания. – Спорт и наука, бр. 2, 2009, стр. 72-78.

51. Художествена гимнастика за начинаещи и шампиони. – Спорт и наука, изв. бр. 2, 2009.

52. Оценяване на артистичността в художествената гимнастика (съдийски правилник 2009-2012). – Спорт и наука, бр. 3, 2009, стр. 38-45.

53. Скоковете в съчетанията на гимнастичките - двадесет години по-късно. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2009, стр. 40-46.

54. Опит за контрол и оценка на нивото на техническа подготовка в предсъстезателен период на състезателки по художествена гимнастика (дмв).Спорт и наука, изв. бр. 3, 2009, стр. 47-56, в съавторство с Г. Сергиев, А. Стоянска, Ц. Мишева

55. Changes of grade training program of rhythmic gymnastic in China. – Спорт и наука, изв. бр. 3, 2009, стр. 34-39, в съавторство с З. Лианг.

56. Сравнителен анализ на трудността в художествената гимнастика. – Спорт и наука, бр. 4, 2009, стр. 18-23.

57. Ритмическа гимнастика и изразителни движения – исторически бележки. – Спорт и наука, бр. 5, 2009, стр. 54-58.

58. История и развитие на артистичността в художествената гимнастика. Enseigner l’EPS, №246, 2009, стр. 24-28.

59. Изследване на зависимостта между подхвърлянията с уреди и антропометричните параметри на начинаещи в художествената гимнастика. Пети международен научен ПОД ПЕЧАТ конгрес „Спорт, стрес, адаптация” – „Олимпийски спорт, спорт за всички”. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 1, 2010, стр. 30-33, в съавторство с З. Лианг, Л. Ван, К. Андонов.

60. Проследяване на нивото на техническа подготовка в два предсъстезателни периода на състезателки по художествена гимнастика. Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация” – „Олимпийски спорт, спорт за всички”. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 1, 2010, стр. 81-84, в съавторство с Г. Сергиев, А. Стоянска, Ц. Мишева.

61. История и развитие на артистичността в художествената гимнастика. – Сборник доклади – Научна конфоронция с международно участие „25 години педагогически факултет” – В. Търново, 2009, стр. 558.

62. Обучение на специфични упражнения от художествената гимнастика в училищното физическо възпитание. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 4, 2010, стр. 54-61.

63. Сравнение на спортната подготовка в масовата художествена гимнастика между Южна Африка и Китай. – Сб. „Спорт и наука“, изв. бр. 4, 2010, стр. 27-31, в съавторство с З. Лианг.

64. Хаджиев, Н., К. Андонов, В. Петров, Д. Добрев Гимнастика – физическа подготовка. НСА ПРЕС. С. 2011. (част ХГ – Г. Ганчева).

65. Музикално-двигателно обучение в гимнастиката (исторически бележки) – Сб. „Спорт и наука“, бр. 1, 2012, стр. 51-55.

66. Movement-to-music training in rhythmic gymnastics for 12-14 year old gymnasts (Музикално-двигателно обучение в художествената гимнастика – 12-14 годишни гимнастички) – VІ конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 17-19 май 2012.

67. Investigation on rhysical fitness in rhythmic gymnasts aged 8-10 in Bulgaria and China. VІ конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 17-19 май 2012, в съавторство с З. Лиянг, Х. Лиянг.

68. Level of enjoyment and self-perceived agility during physical-sporting activity in young people from 12 to 16years of age in the region of Castilla – La Mancha (Spain). Gender differences and effects of the “PASABI” program. VІ конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 17-19 май 2012, в съавторство с С. Лабрадо, С. Мендисабъл, Н. Риоха.

69. Обучение на комбинации от упражнения в художествената гимнастика. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, Сб. „Спорт и наука”, изв. бр. 3, 2012 (стр. 233).

70. A study on morphological characteristics for young girls of rhythmic gymnasts in Bulgaria and China, Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, Сб. „Спорт и наука”, изв. бр. 3, 2012 (стр. 224) в съавторство с З. Лиянг.

71. Скоковете в съчетанията на гимнастичките (ОИ, Лондон – 2012). Сб. „Спорт и наука”, бр. 6, 2012 (стр. 3).

72. Скоковете в ансамбловите съчетания в художествената гимнастика (ОИ, Лондон – 2012). Сб. „Спорт и наука”, бр. 2, 2013 (стр. 3).

73. Изследване на упражненията от групата на скоковете в съчетанията на ансамблите (национален шампионат – 2012). Сб. „Спорт и наука”, изв. бр. 2, 2013 (стр. 119-125).

74. Скоковете в груповата художествена гимнастика – ансамблови съчетания. Сб. „Спорт и наука”, бр. 4, 2013.

75. Музикално-двигателно обучение на 10-12 годишни гимнастички. Сб. „Спорт и наука”, бр.5, 2013 (стр. 5).

76. Изследване подбора на студентки в специалност „художествена гимнастика“. ІІ научна конференция с международно участие по повод 90-ата годишнина от основаването на първия студентски спортен клуб в България. УНСС. 29 ноември 2013.

 


На 13 май 2008 година Гюрка Ганчева защити дисертацията си на тема: "Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика"
с научен ръководител доц. Мария Минева, доктор.

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share