НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4318460 Картинка 1046007 Картинка 6809138 Картинка 7129159 Картинка 820381 Картинка 5796614 Картинка 4693881 Картинка 9734893 Картинка 5617758 Картинка 8818778

преп. Милена Търничкова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Аеробика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(369, 343)
E-mail: milenatarnichkova2020@abv.bg

Образование и кариера

·         1992г. – Завършва СУ „ген. Владимир Стойчев“.

·         1998г. - Завършва бакалавърска степен в НСА “В. Левски” с І-ва квалификация „треньор по спортна гимнастика“ и ІІ-ра „учител по физическо възпитание“. 

·         2013г. – Завършва магистърска степен в НСА „В. Левски“ по програма „Спорт за високи постижения“ – специалност Спортна аеробика.

·         1999г. - Назначена с конкурс за асистент по спортна аеробика в НСА. 

·         2004г. – Главен асистент 

·         През 1994г. завършва курс за инструктор по Аеробика в Съюза по аеробика България. 

·         Национален съдия по спортна аеробика от 2001г.

·         Международен съдия по спорта аеробика от 2006 до 2016г.

·         Притежава международен сертификат за техническа степен І-ви ДАН по олимпийско таекуондо от 2012г.


Педагогическа дейност

·         Преподава практически занимания по спортна специалност, спортно усъвършенстване, УМП и стажантска практика на студенти от факултет „Спорт“ специалност „Треньор по спортна аеробика“ в редовна и задочна форма на обучение.

·         Води практически занимания по основна и спортна гимнастика във всички факултети и форми на обучение.

·         Преподава практически занимания на студени от редовна и задочна форма на обучение по избираемите дисциплини „аеробика“, „каланетика и стречинг“ и „акробатичен рок енд рол“.

·         Лектор към Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ – курс „Аеробика и каланетика“.

·         Лектор по аеробика и фитнес тренировка в професионален колеж по спорт „Био Фит”.

·         Лектор към Съюза по аеробика (СА) на треньорски семинари и съдийски курсове.

·         Лектор на VІ-тия интерконтинентален курс за треньори по спортна аеробика – София’03, организиран от Международната федерация по гимнастика (ФИГ)


Спортна дейност

·         Състезателка по спортна гимнастика от 1980 до 1990г. - майстор на спорта.

·         Състезателка по акробатичен рок енд рол 1991 – 1992г.

Състезателка по спортна аеробика – 1993 – 1998г. – член на Националния отбор на България, участничка в три Световни първенства, Световни игри, множество световни купи и международни турнири.


Треньорска дейност

·         1998 – 2001г. – Старши треньор на Националният отбор по спортна аеробика – мъже и жени със завоювани множество медали от международни състезания, Световни купи, Световни игри, Европейски и Световни първенства.

·         2002 – 2010г. - Треньор на състезатели от младежкия национален отбор по спортна аеробика - медалисти от три Световни първенства (2004, 2006 и 2010г.);

·         2004 - 2012г. - Председател на Треньорската комисия към СА.

·         2009 - 2014г. - Член на Техническата и Научна комисии към СА.

·         2015 - 2016г. - Председател на Техническата комисия към СА.

·         2017 - 2019г. - отново член на Техническата комисия към СА.

·         2011 - 2013г. - спортен координатор на Националния отбор по аеробика.

·         2009г. - член на Техническата комисия по аеробика към Европейския съюз по гимнастика;

·         от 2011г. до момента преподава аеробика и гимнастика на деца в детските градини по специална авторска програма.

·         Ръководител и организатор на множество състезания по аеробика и гимнастика за студенти.

·         Участник в творческата подготовка и реализиране на 60-тия, 70-тия и 75-тия юбилеен концерт на НСА като постановчик-хореограф.

·         На Световните първенства по спортна аеробика проведени в България през 2004 и 2012г. е съорганизатор и сценарист на заключителните гала-спектакли.

·         2017 - 2019г. - член на управителния съвет на Съюза по аеробика в България.

 


Научни интереси

Научните интереси са насочени към проследяване на нивото на развитие и усъвършенстване на физическата подготовка в спортната аеробика, както и планирането, управлението и контрола на тренировъчния процес.

·         Ръководител на множество курсови и дипломни работи на студенти от факултет „Спорт“ и "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"

·         Участник в национални и международни научни конференции и конгреси.

·         Член на научните колективи в различни проекти на НСА, МС и МОН.

·         Автор на повече от 30 научни публикации, учебни помагала и програми в страната и чужбина.


Публикации, учебници, ръководства

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 
(в хронологичен ред) 
на Милена Търничкова

СТАТИИ

1.       Samprovalaki, E., M. Mineva , I. Nesheva , M. Tarnitchkova. Comperative study of puls freguency between fitness sports , Journal of sports science, Komotini, Greece, 2001, p. 220.

2.       Минева, М., М. Търничкова, И. Нешева, Р. Иванов. Биомеханична структура на базовите стъпки в спортната аеробика - В: сб. „Иновиации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век “, Варна, 2001, с. 187 – 195.

3.       Сергиев, Г., М. Търничкова, Експериментална методика за обучение на упражнението “Gainer” с обръщане на 180º и 540º, Спорт и Наука, бр. 3/2002г.

4.       Сергиев, Г., Търничкова, М., Особености при обучението на въртящите скокове в спортната аеробика, Кинезиология’2002, Международна научна конференция, Велико Търново, изд. “Бойка” 2003г.

5.       Сергиев, Г., М. Търничкова, Структура и съдържание на съчетанията в спортната аеробика според съдийския правилник, Спорт Общество Образование, том 8, Национална Вузовска Конференция 2002, НСА прес, 2003 г.

6.       Минева, М., М. Търничкова, И. Нешева, Р. Иванов. Биомеханична структура на базовите стъпки в спортната аеробика (продължение), сб. Спорт, общество, образование, Том. 8, НСА ПРЕС, С., 2003, с. 238-245.

7.       Минева, М., М. Търничкова, Г. Сергиев. Динамика на пулсовата честота при различните варианти на съчетанията в спортната аеробика – В: сб. “КИНЕЗИОЛОГИЯ 2003 ”, “ Бойка “, В.Търново, 2003, с. 242-247.

8.       Mинева, М., М. Търничкова. Измерване на показателите на тренировъчното натоварване в спортната аеробика през състезателния период – В: сб. “Физическо възпитание и спорт в образователната система“, Благоевград, 2003, стр.186-191.

9.       Сергиев, Г., М. Минева, М. Търничкова. Специализирана физическа подготовка в спортната аеробика , сп. “ Спорт и наука “ 2003, кн. 5., с. 77-85.

10.    Минева, М., Г.Сергиев, М. Търничкова. Композиционна структура на трудността в състезателните съчетания по спортна аеробика – В: сб.”Спорт, общество, образование“, том 9., С., 2004, с. 228-233.

11.    Андонов, К., М. Минева, Л. Младенов, И. Мазнев, Г. Сергиев, М. Търничкова, Л. Андреева, В. Михайлов, Л. Стефанов, Е. Милошева, Б. Илинова, З. Стефанов, Н. Изов, Т. Андонова, Морфо-функционално изследване на участниците в І световно първенство по спортна аеробика за юноши и девойки, София’04 – Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация., Олимпийски спорт и спорт за всички", С, 2004, с. 463-467.

12.    Търничкова, М., Методика за съставяне на състезателни съчетания в спортната аеробика” Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация., Олимпийски спорт и спорт за всички" С., 2004 , с.505

13.    Търничкова, М. «Динамика на тренировъчните натоварвания в предсъстезателния микроцикъл по спортна аеробика» сб. Науката на младите специалисти: Първа научна конференция за магистри и докторанти - 13 май 2005, София: НСА ПРЕС, 2005, с.22-26. 

14.    Минева, М., Г. Сергиев, М. Търничкова. Тестиране на участниците в І световно първенство по спортна аеробика за юноши и девойки, София’04, / год. науч. конф. - к-ра гимнастика / сп. “ Спорт и наука“, кн., 2 - изв. бр., 2005, с.76-90.

15.    Симеонов,В.,  К. Андонов, М. Търничкова, Изследване на антропометричните характеристики на участниците в европейското първенство по скокове на батут - софия 2004 Спорт и наука / год.науч.конф. - к-ра гимнастика / , 2005, извънр.бр. 2, с.91

16.    Минева,М., М. Търничкова, Г.Сергиев, Динамика на пулсовата честота при различните варианти на съчетанията в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2005.

17.    Сергиев, Г., М. Минева, М. Търничкова, Специализирана физическа подготовка в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2005.

18.    Търничкова, М., И. Николова, Специфични особености при планиране и отчитане на тренировъчния процес в аеробната гимнастика, /год. науч. конф. - к-ра гимнастика/, Спорт и наука  (София), XLX, 2006, N Извънр.бр.1, 109 с., 6

19.    Търничкова, М., В. Миланова Изследване на тренировъчното натоварванев състезателния микроцикъл на 12 - 14 и 15-17 годишни състезатели по аеробна гимнастика, /год. науч. конф. - к-ра гимнастика/, Спорт и наука  (София), XLX, 2006, N Извънр.бр.1, 99 с.

20.    Търничкова, М., „Сравнителен анализ на динамиката на пулсовата честота при различни аеробни фитнес занимания”, Спорт, стрес, адаптация  (София), 2006, 163

21.    Сергиев,Г., М. Търничкова, Примерен план програма за оптимизиране на тренировъчното натоварване през състезателния период в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2007.

22.    Търничкова, М., Г.Сергиев, Интензивност и ефективност на тренировичния процес в спортната аеробика през състезателния период при девойки старша върраст, Велико Търново, Кинезиология 2007.

23.    Търничкова, М., И. Николова Динамика на развитие на физическите качества при състезатели по аеробна гимнастика / 7-17 / Спорт и наука  (София), XLXI, 2007, N 4, 15 с.

24.    Търничкова,М.,  Д. Добрев, И. Николова, Примерна методика за подобряване и усъвършенстване на специфичните за аеробната гимнастика физически качества Спорт и наука  (София), XLXII, 2007, N 6, 80 с.

25.    Куртев,Зд.,  Ил. Янев, М. Търничкова, Влияние на най- новите промени в съдийски правилник / 2009-2012 /по спортна гимнастика/мъже/ върху състезателните съчетания Спорт и наука  (София), 2009, N извънр.бр.3, с.121 с.

26.    Търничкова, М., М. Минева. Изследване концентрацията на лактата в кръвта при груповите категории в спортната аеробика (12-14 г.), сп.“ Спорт и наука “, кн. 3- изв. бр., 2009, с. 126 -131.

27.    Търничкова, М., М. Пеева, Надеждност и обективност на тестовете, измерващи физическата дееспособност на състезателите по спортна аеробика /8- 12 и 13- 16 години/ Спорт и наука  (София), 2009, N 6, с.46

28.    Търничкова, М., Ст. Илиева, Н. Танкушева, Ил. Янев, М. Гатева, – „Физическа дееспособност на деца занимаващи се с различни гимнастически дисциплини”, В. Търново, „КИНЕЗИОЛОГИЯ 2009”

29.    Търничкова, М., „Индивидуална и комплексна качествена оценка на физическата дееспособност на младежкия национален отбор по спортна аеробика”, Международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация 2010”

30.    Maria Mineva, M. Tarnichkova, Bulgaria, Research of blood lactate concentration after double load in competition conditions. FIG SCIENTIFIC RESEARCH IN AEROBIC GYMNASTICS SUMMARY 2010 – 2014 /1ST EDITION, 29-31p.

31.    Търничкова, М., „Тренировъчното натоварване през подготвителният период в спортната аеробика – девойки старша възраст” Спорт и наука  С., 2012, извънреден брой N2, с.90 –

32.    Tarnichkova, M., D. Dobrev, „PLANNING OF PHYSICAL PREPARATION IN SPORTS AEROBICS”, VІ International Scientific Congres „Sport, Stress, Adaptation” 2012

33.    Минева, М., Г. Сергиев, М. Търничкова, «15 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ СПОРТНА АЕРОБИКА В НСА "В. ЛЕВСКИ"» - София /Историческа конференция: 70 години НСА "Васил Левски" : Сборник/ Под ред. и предг. Лозан Митев. - Първо. - София : НСА ПРЕС, 2013, с.131-139. 

34.    Търничкова, М., „ИНОВАТИВНИ ФИТНЕС ГИМНАСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ И МЯСТОТО ИМ В СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ” Изнесен доклад на катедрена конференция «Гимнастика», отпечатан в сп. Спорт и наука  С., 2013, извънреден брой N2, с.70

35.    Maria Gateva, Milena Tarnichkova, Nikolay Ivanov, „UNIFIED METHODOLOGY FOR APPLYING LABORATORY AND FIELD TESTS FOR DIFFERENT GYMNASTICS DISCIPLINES”, FIS Communications in Physical Education, Sport, and Recreation & Ist International Scientific Conference. Nis, Serbia, 18-19 October, 2013. Book of proceeding. p. 50-54.

36.    Maria Gateva, Milena Tarnichkova, Nikolay Ivanov, Kiril Andonov „COMPARISON OF THE APPLIED 2 MIN MODIFIED LABORATORY TEST IN THE GYMNASTICS DISCIPLINES DURING PREPARATORY PERIOD”, 19th annual Congress of the European College of Sport Science, 2nd - 5th July 2014, Amsterdam – The Netherlands, Book of abstracts, pp – 209 , публикуван абстракт, но изнесен устно доклад

37.    Maria Gateva, Milena Tarnichkova, Nikolay Ivanov, Kiril Andonov, Dorothea Srefanova, Gantcho Mateev, Stanislav Tzvetkov „VO2MAX OF HIGH LEVEL ATHLETES IN THE GYMNASTICS DISCIPLINES”, VІІ International Scientific Congres „Sport, Stress, Adaptation” 2014

38.    Д. Димитрова, Ев. Милошова, М. Търничкова, Д. Добрев, С. Чанев -  постерна презентация (РР 63) на тема „Anthropometric characteristics and body proportions of young Bulgarian competitive female aerobic gymnasts“ в Научен конгрес - „European Federation of Sports Medicine Association 9th European Congress on Sports Medicine EFSMA 2015 Congress“, 2015, Антверпен, Белгия.

39.    М. Търничкова, Д. Паричкова, Сравнителна характеристика на тренировъчното наторване в състезателния микроцикъл в спортната аеробика, изнесен доклад на годишна конференция кат. Гимнастика, сп. Спорт и наука, извънр. бр. № 4, 2015

40.    М. Търничкова, Сравнителен кинематичен анализ на техниката на изпълнение на упражнения от семейство „Свит подскок” в спортната аеробика., постерна презентация на годишна конференция кат. Гимнастика, сп. Спорт и наука, извънр. бр. № 4, 2015

41.    М. Търничкова, Сравнителен кинематичен анализ на техниката на изпълнение на упражнения от „семейство сгънати подскоци” в спортната аеробика., изнесен доклад на годишна конференция кат. Гимнастика, сп. Спорт и наука, извънр. бр. № 4, 2016

42.    Petrova, M., Tarnichkova M. 2019, Dynamics of the development of the physical ability of pupils of primary school age, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “Applied Sports Sciences”, Balkan Scientific congress „Physical Education, Sports, Haelty“ 15 - 16 November 2019, Sofia, Bulgaria, p. 405

УЧЕБНИ РЪКОВОДСТВА И ПОМАГАЛА

1. Андонов, К., Б. Димитрова, М. Минева, М.Търничкова и др. Практическо ръководство по основна гимнастика, І курс, ІІ семестър, специалност „кинезитерапия”, НСА ПРЕС, С., 2006, с.1-67.

2. Минева, М., М.Търничкова. Практическо ръководство по аеробна гимнастика І курс (специалност), БИНС, С., 2006, с.1-76.

3. Хаджиев, Н., К. Андонов, Д. Добрев. Физическа подготовка (част „Спортна аеробика” от учебното ръководство) НСА ПРЕС 2011

4. М. Търничкова, Д. Добрев, Д. Димитрова, С. Чанев - Учебно помагало на тема „Тестови контрол и оценка на физическата дееспособност на състезателите в спортната аеробика (от 7 до 17 години)”, НСА Прес, 2016

 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРАВИЛНИЦИ

1. Андонов, К., Ц. Добрева, М. Минева, М.Търничкова. Учебни програми по гимнастика за специалисти, НСА ПРЕС, С., 2004, С.1-8.

2. Добрева, Цв., М. Минева, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, М. Търничкова. Учебни програми и изпитни изисквания по гимнастика. Изд. НСА прес, С., 2004 С.1-46.

3. Минева, М., М. Търничкова. Учебна програма по „ Спортна аеробика –специалност”, (бакалавърска степен), 2005, с. 1-18

4. Минева, М., М. Търничкова. Учебни програми по „ Аеробика – избираема дисциплина”, (бакалавърска степен), 2005, с. 1-3.

5. Минева, М., М. Търничкова. Учебна програма по „Спортно усъвършенстване - Спортна аеробика ”, (бакалавърска степен), 2005, с. 1-9.

6. Актуализирана учебна програма за краткосрочен курс по „Аеробика, каланетика, стречинг“ към Центъра за СДК, 2015г.

 

 


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share