НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10094563 Картинка 5064839 Картинка 930621 Картинка 6112928 Картинка 4331374 Картинка 6678160 Картинка 5573243 Картинка 5747883 Картинка 455123 Картинка 7808755

Проф. Бонка Димитрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(353)
Мобилен тел: 0894-42-25-10
E-mail: prof.bonkadimitrova2020@abv.bg

Образование и кариера

Дата и място на раждане: 25.09.1952 г. в гр. Стара Загора.

Средното си образование завършва в 31 ЕСПУ – гр. София, през 1970 г.
През същата година е приета като редовна студентка във ВИФ “Г. Димитров”.

За учебната 1979-1980 г. е избрана чрез конкурсен изпит за асистент по чл. 68 от КТ в катедра “ Гимнастика”, а от 1983 г. отново чрез конкурс е на постоянно място. През м. октомври е зачислена на свободна аспирантура.

На 22.12.1983 г. тя е избрана от Академичния съвет за главен асистент.

На 05.06.1991 г. защитава успешно дисертационен труд на тема:” Изследване на равновесната устойчивост при изпълнение на упражнения на греда”. На 14.11.1991 г. е одобрена от ВАК за “Кандидат на педагогическите науки” ( “доктор”).

През 2004 г. получава научното звание “доцент”.
Съдия е по спортна гимнастика – “ Международна категория” ( Бреве). Участвала е в международни съдийски семинари в София, Букурещ, Бигберх (Холандия).

От 2008 г. до 2020 г. е член на Академичния съвет на НСА „В. Левски“ и Факултетния съвет на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“

 От 2009 – 2020 г. е ВИД ръководител катедра  „Гимнастика“, НСА „Васил Левски“, София, а от 2015 г., професор в катедра „Гимнастика“

В настоящия момент заема длъжността  професор в катедра „Гимнастика“.

Член на Асоциацията на професорите от славянските страни.

Експерт към НАЦИД от 2012 г.

Експерт към НАОА от 2013 г.

Преподава и на студенти по секторна програма Еразъм  и участва в образователна европейска програма CEEPUS.

Наред с преподавателската и научна  дейност Б. Димитрова е  участвала като автор и в редица масови гимнастически композиции.

Съдия е по спортна гимнастика – “ Международна категория” ( Бреве). Участвала е в международни съдийски семинари в София, Букурещ, Бигберх (Холандия).

Ползва руски, английски и холандски език.
 


Треньорска дейност

През периода 1992-1995 г. и 1997-2000 г. е поканена като треньор в спортен клуб “OBQ-Леоварден”, Холандия.


Публикации, учебници, ръководства

Участвала е в научни конференции  на катедрата, на Академията, на републикански и международни научни сесии.

Общият брой на научните и практико-приложните публикации е над сто. От тях три са монографии, една студия, над 25 са учебници и методически ръководства за студенти, учители и треньори.

Научноизследователските статии  са над седемдесет.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share