НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Веселин Петров, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(287)

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 11.10.1951 г. в гр. Елхово

През 1976 г. завършва с отличие ВИФ “ Г. Димитров”, специалност “Гимнастика”.

През 1979 г. е избран чрез конкурсен изпит за асистент в катедра “Гимнастика” при ВИФ “ Г. Димитров”
През 1981 г. е зачислен на свободна аспирантура .
През 1983 г. е повишен в старши асистент, а през 1987 г. вече е главен асистент. Същата година защитава успешно дисертационния си труд и е утвърден от ВАК за к.ф.н.
През 1991 г. получава научното звание “доцент”.

От 1993 г. е и международен съдия към ФИГ и БФГ.

Владее писмено и говоримо руски, немски, испански език.


Педагогическа дейност

От 1991 г. непрекъснато отговаря за учебната работа в катедрата, а от 2003 г. е ИД ръководител катера” Гимнастика”


Спортна дейност

Започва да се занимава със спортна гимнастика през 1962 г. и до 1979 г. е активен състезател на ДФС “ Черноморец” Бургас, ЦСКА и “ Академик”- София. От 1977 г. е “ майстор на спорта”.


Треньорска дейност

От 1976 г. до 1979 г. работи като треньор в ССУ гр. Бургас.

През периода 1979-1991 г. е треньор по сп. гимнастика на “ Академик” – София и ВИФ “Г. Димитров”. През 1986 г. с тези отбори става републикански шампион.

Подготвил е общо 7 майстори на спорта и много шампиони на отделните уреди.


Научни интереси

От началото на активната му преподавателска и треньорска работа е бил научен ръководител на много курсови и дипломни работи. В момента ръководи и двама аспиранти.

Научната област, в която работи е техника, методика и биомеханика на гимнастическите упражнения.


Публикации, учебници, ръководства

Има над 80 публикации у нас и в чужбина.


Им

??????? ??? Facebook Twitter Share