НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Румян Христов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Гребане, кану-каяк и водни ски
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(256)
Мобилен тел: 0898 77 64 42
E-mail: rumian_hristov@yahoo.com

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 18.07.1954 г. в град Лом

 1. 1973 г. завършва ОТМТ - София.
 2. 1975 г. е приет за редовен студент в МЕИ - София.
 3. 1977 г. с цел развитието му като активен състезател по гребане и по-късно като специалист в областта на спорта се прехвърля като редовен студент във ВИФ.
 4. 1982 г. завършва висшето си образование специалност- гребане.
 5. От 1982 г. до 1984 г. работи в Съвет за висше образование при МНП, като специалист по водни спортове в областта на студентският спорт.
 6. От.1984 до момента работи в ЦНПДС (Национален център “спорт и здраве”) в специализирана лаборатория "Гребане". От 1985 г. е назначен за завеждащ СЛ "Гребане" и помощник старши треньор на националния отбор по гребане по въпросите на научното обезпечаване, а от 1998 до 2001 година е завеждащ Спортно педагогическия блок към същият център.
 7. През 1989 г. спечелва конкурс и е избран за научен сътрудник от ЦНПДС и одобрен от Академичния съвет на ВИФ.
 8. 1994 г. спечелва конкурс за редовен преподавател в НСА към катедра “Водни спортове”. където работи и днес. През същия период от време продължава да работи на втори трудов договор в НЦ”СЗ”
 9. През 1997 защитава дисертация на тема: Усъвършенстване на биомеханичната структура на двигателните действия при високо разрядни спортисти по гребане “ и с диплом № 25412 от 07.12.1998 г е удостоен с образователно научната степен “доктор”.
 10. През 2000 вследствие редовен конкурс по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка към катедра “Водни спортове - гребане”, на НСА е избран и одобрен от ВАК за ‘’доцент”.

 


Спортна дейност

От 1970г. до 1982г. е активен състезател по гребане. От 1975г. до 1980 г. е член на националния отбор по гребане, като е участвал в всички световни и олимпийски първенства за този период от време и има класирания в призовата шестица.


Треньорска дейност

През 1990-1991 г. е старши треньор на националният отбор по гребане.

През последните два олимпийски цикъл работи непосредствено като консултант по въпросите на тренировката с олимпийските отбори по биатлон, кану-каяк и гребане.


Научни интереси

От 1995 година до днес е член на Комисията по олимпийска подготовка към КМФВС и БОК, като експерт по научно-приложното обезпечаване на олимпийските ни отбори.


Публикации, учебници, ръководства

Има 33 научни публикации от които 3 в чужбина. Притежава Авторско свидетелство N 46420 С 01 D 5/02 от ИНРА.

Научен ръководител е на много курсови и дипломни работи на студенти по специалностите гребане и водни ски.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share