НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1328651 Картинка 11957049 Картинка 5252243 Картинка 2667400 Картинка 4535902 Картинка 1023430 Картинка 8557575 Картинка 12051868 Картинка 5040079 Картинка 5272269

УКАЗАНИЕ за провеждане на изпити и оформяне на оценки по предметите, влизащи в лятна изпитна сесия 2019/2020 уч. година - 3-ти курс, 6-ти семестър, ОКС Бакалавър, специалност Кинезитерапия

 

Уважаеми колеги, според указанието на административното ръководство на НСА, съгласувано с обучаващите катедри, редовната сесия за летен семестър на 2020 година ще се проведе само онлайн. Изпитите по тези предмети, чиято специфика изисква присъствена форма, ще бъдат проведени в рамките на ликвидационната сесия, като явяването ще се води за редовен, а не поправителен изпит. За улеснение на студентите, публикуваме указание за начина на провеждане на всеки от изпитите по специалност.

 

1.     Основи на фармакологията

Водещ преподавател

проф. Ирина Николова

контакти за кореспонденция

Имейл – nikolova60@gmail.com

Начин на провеждане на изпита

Дистанционно чрез използване на платформата virtual.nsa.bg

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването се извършва по зададен точкови диапазон спрямо верните отговори

Забележки

 

 

2.     Масаж – 6-ти семестър

Водещ преподавател

Проф. Зоя Горанова

контакти за кореспонденция

e-mail: goranovaz@abv.bg

messenger: Zoya Goranova

Начин на провеждане на изпита

Провежда се присъствено в рамките на изпитната сесия 25.08.20 – 18.09.20 г.

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

При окончателното оформяне на оценката се взима под внимание и комплексното представяне при самостоятелните задания

Забележки

Студентите, неизпълнили заданията или такива със слаби оценки могат да изпратят съответните реферати или видеоклип по зададената тема, чрез e-mail, messenger или на платформата за дистанционно обучение на НСА. Срокът за предаване на заданията  е до 15.06.2020.

 

3.     Психиатрия

Водещ преподавател

доц. Бойко Стаменов

контакти за кореспонденция

e-mail: bb_stamenov@abv.bg  

 

Начин на провеждане на изпита

Дистанционно, в платформа Zoom по зададен график

Допълнителни изисквания

Изпращането на разработените теми да предхожда обявените дати за изпита

Критерии за оформяне на оценка

Средна оценка от разработената тема и устното представяне пред комисия на зададените въпроси

Забележки

 

 

4.     КТ при нервни и психични болести – II част

Водещ преподавател

проф. Даниела Любенова

контакти за кореспонденция

e-mail: lubenova@abv.bg

 

Начин на провеждане на изпита

Присъствено, в рамките на изпитната сесия в периода 25.08 – 18.09. 2020 по зададен график

Допълнителни изисквания

Право да се явят на изпита имат всички студенти, преминали успешно изпит по Нервни болести – клиника, през 5-ти семестър.

Критерии за оформяне на оценка

Средна оценка от двете части на изпита - тестова част и разработване на отворен въпрос от конспекта по КТ при нервни болести  - 2 част http://www.nsa.bg/bg/faculty/department,21/subpage,118

Забележки

Слабата оценка на едната част от изпита не се сумира с оценката на другата част, в този случай изпитът се счита за невзет. Неполучилите положителна оценка от изпита, трябва да изпълнят същите изисквания в срока на ликвидационната сесия.

 

5.     Педиатрия

Водещ преподавател

доц. Г. Петрова

контакти за кореспонденция

e-mail: dariandarhiv@abv.bg

 

Начин на провеждане на изпита

Присъствено, в рамките на изпитната сесия в периода 25.08 – 18.09. 2020 г. по зададен график

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването се извършва по зададен точкови диапазон спрямо верните отговори

Забележки

 

 

6.     КТ при детски болести

Водещ преподавател

Проф. Незабравка Генчева

контакти за кореспонденция

e-mail: nezig@yahoo.com

 

Начин на провеждане на изпита

Присъствено, в рамките на изпитната сесия в периода 25.08 – 18.09. 2020 по зададен график

Допълнителни изисквания

Право да се явят на изпита имат всички студенти, преминали успешно изпит по Педиатрия – клиника.

Критерии за оформяне на оценка

Средна оценка от двете части на изпита - тестова част и разработване на отворени въпроси.

Забележки

 

 

7.     Адаптирана физическа активност

Водещ преподавател

гл. ас. Ирена Людмилова

контакти за кореспонденция

e-mail: irenaludmilova@abv.bg  

 

Начин на провеждане на изпита

Присъствено, в рамките на изпитната сесия в периода 25.08 – 18.09. 2020 г. по зададен график

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването се извършва по зададен точкови диапазон спрямо верните отговори

Забележки

 

 

8.     Естествени и преформирани физикални фактори – III част

Водещ преподавател

доц. д-р Диана Стефанова

контакти за кореспонденция

e-mail: dn_stefanova@yahoo.com

 

Начин на провеждане на изпита

Присъствено, в рамките на изпитната сесия в периода 25.08 – 18.09. 2020 г. по зададен график

Допълнителни изисквания

Изискване е да се представи на изпита клиничното приложение, а не описание на апликационната техника.

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването се извършва според представената писмена форма на разработени въпроси от конспекта

Забележки

 

 

9.     УКП 6-ти семестър – текуща оценка

Водещ преподавател

Съответните преподаватели, водещи заниманията по дисциплините КТ при детски болести, КТ в неврология и психиатрия, ЕПФФ

контакти за кореспонденция

e-mail контакти, Вайбър групи, фейсбук групи и др.

 

Начин на провеждане

Текущ контрол по време на видео конферентните връзки, тестове, презентации, реферати, анализ и разсъждения на клинични случаи по съответните дисциплини.

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Средната оценка от проведените занимания по дисциплините: КТ при детски болести, КТ в неврология и психиатрия, ЕПФФ.

Забележки

Неизпълнилите изискванията студенти да се свържат с водещите преподаватели за доуточняване на липсващите задания и изпълнението им в периода  25.08 – 18.09. 2020 г.

 

10.            Аурикулотерапия (избираема)

 

Водещ преподавател

Антоанета Костова

контакти за кореспонденция

e-mail: tonialllex@yahoo.com

Начин на провеждане

Тестът е проведен дистанционно 22.05.20

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването е извършено чрез предварително зададен точкови диапазон

Забележки

 

 

11.            Фитбол (избираема)

Водещ преподавател

Проф. Незабравка Генчева

контакти за кореспонденция

e-mail: nezig@yahoo.com

 

Начин на провеждане

Дистанционно провеждане

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяване чрез предварително зададен точкови диапазон

Забележки

 

 

12.            Функционална диагностика на сърдечносъдовата система (избираема)

Водещ преподавател

Проф. Иван Мазнев

контакти за кореспонденция

e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

0898776683

Начин на провеждане

Дистанционно провеждане

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването се извършва според представените разработки

Забележки

 

 

13.            Функционална диагностика на дихателната система (избираема)

Водещ преподавател

д-р Любомир Младенов

контакти за кореспонденция

e-mail: lubomladenov22@gmail.com

Начин на провеждане

Дистанционно провеждане

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

Оценяването се извършва според представените разработки

Забележки

 

 

14.            Физикално лечение на периферни флеболимфедеми (избираема)

Водещ преподавател

Чуждестранен лектор – Жан Пол Белградо

контакти за кореспонденция

e-mail: irenaludmilova@abv.bg

Начин на провеждане

Изпитът ще бъде присъствен след осъществяване на тематиките по дисциплината през есенния период

Допълнителни изисквания

 

Критерии за оформяне на оценка

 

Забележки

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share