НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

3.04.2020 - ИД „Силова подготовка“

На вниманието на студентите от III курс, Факултет Педагогика, записали ИД „Силова подготовка“.

Обучението ще се извършва дистанционно.

Контакт – yankova_nsa@abv.bg

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share