НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

28.03.2020 - Дистанционно обучение по СИД „Аромамасаж“, СИД „Рефлекторен масаж“ и СИД „Мануален лимфен дренаж“ за студенти 3 курс от Факултет „Спорт“.

Всички желаещи студенти от Факултет „Спорт“, 3-ти курс могат да запишат следните СИД към сектор „Спортен масаж“:

1.      СИД  „Аромамасаж“ – теоретична (1 кредит), трансферира се (признава се) като ФИД за Факултет „Педагогика“, 4 курс (1 кредит).

2.      СИД „Рефлекторен масаж“ – практическа (1 кредит), трансферира се като ФИД за Факултет „Педагогика“, 4 курс ( 1 кредит).

3.      СИД „Мануален лимфен дренаж“ - практическа (1 кредит).

Записване на e-mail: taniaandonova@yahoo.com с писмо изпратено от личен e-mail на студента или със SMS на 0898 508404 със задължително посочване на име, фамилия, факултет, курс, група, алб.№, спорт, който практикуват и  избраният/избраните СИД. Тези, които решат да се запишат чрез SMS, е необходимо да напишат и личен e-mail за обратна връзка. Срокът за записване е до 6.04.2020 включително.

Записалите се вече студенти за горе посочените СИД е необходимо да препотвърдят своето желание да се обучават в тях.

Обучението ще се провежда дистанционно в интернет платформата за дистанционно обучение на адрес http://www.virtual.nsa.bg/  с водещ преподавател гл. ас. Татяна Андонова.  Входът в платформата е с: Потребителско име – факултетен номер, Парола – ЕГН. 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share