НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

27.03.2020 - НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВИ КУРС ОКС „БАКАЛАВЪР“

Секция Информационни технологии за анализ на движенията към ДЕОИТ ви информира, че обучението по предмета „Информатика“ за седмиците след 16.03.2020 г. в ОКС „Бакалавър“ ще се провежда дистанционно. Всички необходими учебни материали за лекции и упражнения по дисциплината можете да намерите в платформата за дистанционно и електронно обучение на адрес: http://www.virtual.nsa.bg/. Входът в платформата е с:

Ø  Потребителско име – факултетен номер
Ø  Парола – ЕГН.

Моля всички студенти да се отнесат към това съобщение с необходимата отговорност и да се свържат със своите преподаватели за успешно провеждане и приключване на семестъра! За повече информация, можете да използвате следните електронни адреси (имейли):

- Проф. Здравко Аракчийски – petrov_z@yahoo.com

- Доц. Николина Димитрова – ninansa@abv.bg

- Гл.ас. Милен Чалъков – m.chalakovnsa@gmail.com

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share