НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

18.12.2019 - Защита на КУРСОВИ РАБОТИ - ІV курс, 7-ми семестър. Кат. Кинезитерапия и рехабилитация

Защитата на КУРСОВИ РАБОТИ  - ІV курс, 7-ми семестър  ще се проведе на 23.01. от 13.00 и на 06.02. от 13.00.

Курсовите работи трябва да бъдат предадени две седмици преди датата на защитата в 403 кабинет.

Кат. Кинезитерапия и рехабилитация

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share