НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

25.11.2019 - 5-седмичен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ”

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен  курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 08.01.2020 год. (сряда).

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 08.01.2020 г. (сряда) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.

Справки и записване: Център за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238; 089 850 84 04 – гл.ас. Т. Андонова.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА  или в „Изипей”).

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share