НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

19.11.2019 - НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІI КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ КИНЕЗИТЕРАПИЯ

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СТАЖ СЛЕД III КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2019 г. (петък) от 12.30 ч. И НА 11.12.2019 г. (сряда) от 12.30 ч. В КАБИНЕТА НА ГЛ.АС. Д. ЗАХАРИЕВА И АС. БИЖЕВА на Ул. Гургулят 1, ет.

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1. Тетрадка-дневник

2. 5 броя кинезитерапевтични карти

3. Характеристика от клиничния преподавател

4. Студентска книжка


    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share