НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

7.11.2019 - На вниманието на магистри Спортен мениджмънт – всички форми на обучение

Заниманията в редовна форма ще започнат на 11.11.19 от 8:45 в зала 110. На срещата ще бъде раздадена учебната документация и разписанието на часовете за първи семестър.

Задочна форма на обучение ще започне на 6 януари 2020 от 9:00 в зала 110. Присъствените седмици на задочна форма са както следва:
06-11.01.20; 10-15.02.20; 09-14.03.20; 21-25.04.20; 26-30.05.20; 15-20.06.20; 24-29.08.20; 14-19.09.20

Дистанционна форма на обучение ще бъде открита на 16.12.2019 от 08:45 часа в кабинет по Спортен мениджмънт. Присъствените седмици на дистанционна форма са както следва: 16-21.12.2019; 18-23.05.2020; 08-12.09.2020

За повече информация можете да се присъедините към Facebook™ групата на випуска:

https://www.facebook.com/groups/nsa.msm.2019/

или да се свържете с координатора на програмата доц. Иван Славчев, д-р на ел. поща:

islavchev@nsa.bg

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share