НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

25.10.2019 - Разписанията за избираемите модули в докторска програма - Теория и методология на спортната наука, Спортна психология, Физическото възпитание в образователната система

??????? ??? Facebook Twitter Share