НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

16.10.2019 - ФИД „Психология на общуването“ и ФИД „Психология на конфликтите“ – за студенти IV курс от ФС и ФП

ФИД „ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО“ за студенти от факултет „Спорт“ и факултет „Педагогика“, IV курс

и ФИД „ПСИХОЛОГИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ“ - за студенти от факултет „Спорт“, IV курс

Организационна среща на 24.10.2019 г., 13,15 ч. в зала А4.

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share