НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

17.09.2019 - График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ 24 септември 2019 г. - заседателна зала

 

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

831853

Б. Георгиев

13.30

2.

827289

Б. Манева

3.

831530

Н. Чакалов

4.

831941

К. Борисова

5.

832047

П. Чирона

6.

610984

Ц. Цонева

7.

610801

К. Щерева

8.

610979

К. Попянкова

9.

831454

М. Милошева

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share