НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

17.09.2019 - Записване за избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”

Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на 4 курс ТФ за 7-ми семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с посочване на име, фамилия, факултет, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.

Срок за записване 7.10.2019 г., след което ще получат на e-mail адреса си указание за работа в платформата за дистанционно и електронно обучение в НСА.
Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно представяне на изпиттите изисквания, ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав още на предстоящите Национални шампионати в зала.

Водещ прeподавател: проф. Апостол Славчев, доктор.


За допълнителна информация представяйте въпросите си на посочения  e-mail: klasa@abv.bg , на GSM 0888634411 или в стая 404 на Адм. сграда на НСА

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share