НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

17.09.2019 - СИД - МРГ (мажоретки)


МУЗИКАЛНО-РИТМИЧНА  ГИМНАСТИКА (МРГ)


МАЖОРЕТНИ СПОРТОВЕ

(Осигурява 3 кредита)



НА ВНИМАНИЕТО  НА  СТУДЕНТИТЕ ОТ  I   КУРС –ТФ и УФ!

СЪГЛАСУВАНО, ЗАНИМАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ
В УДОБНО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ
          
в 207 зала гимнастика

Записване и информация – понеделник, вторник и четвъртък от 13.00ч

Водещ: доц. И.  НЕШЕВА, доктор

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share