НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

30.08.2019 - Изпит по специалност „Спортен мениджмънт“, Държавен изпит по преддипломна мениджърска практика и защита на курсови работи

На 11.09.2019 г., (сряда) ще се проведе изпит по специалност „Спортен мениджмънт“, Държавен изпит по преддипломна мениджърска практика и защита на курсови работи за студенти специалисти по Спортен мениджмънт както следва:

-      От 09:00 ч., в кабинета по Спортен мениджмънт – Теоретичен изпит.

-      От 10:30 ч., в кабинета по Спортен мениджмънт –защита на курсови работи.

-      От 13:00 ч., в кабинета по Спортен мениджмънт – Държавен изпит по преддипломна мениджърска практика.

 

Сектор „Мениджмънт на спорта”

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share