НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

18.06.2019 - График за Държавен изпит по Нова (Втора) специалност - СПОРТ и ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА ( ВТОРА ) специалност СПОРТ


24 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Специалност

 

Час

1.

931755

Т. Пейков

Футбол

8.30

2.

931677

В. Димитров

Футбол

3.

931659

Е. Стоянов

Футбол

4.

931749

П. Бачийски

Футбол

5.

21283

П. Шулев

Футбол

6.

15049

М. Богалинска

Спортна гимнастика

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА ( ВТОРА ) специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

24 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

830782

К. Вълев

13.30

2.

610979

К. Попянкова

3.

19121

Ю. Славчева

4.

15856

Х. Бадъков

5.

611116

П. Петкова

6.

831522

Я. Стоянов

7.

831814

К. Здравков

8.

831853

Б. Георгиев

9.

831900

Н. Савов

10.

831899

Л. Стоев

11.

831443

Т. Филев

12.

831805

К. Великов

13.

831894

С. Орлова

14.

815908

Я. Йорданов

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

    Всички


Сподели във Facebook Twitter Share