НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

18.06.2019 - Важно за положилите Държавен изпит в ОКС „Бакалавър“ през месец март 2019 година

НСА „Васил Левски“ уведомява всички дипломирани през месец март 2019 година и подписали дипломите си за висше образование, че могат да ги получат след 25 юни в Учебен отдел – стая 108 в Ректората. (Работно време от 8.30 - 12.00 ч. и 13.00 – 15.30 ч.).

Официалното раздаване на дипломите ще се състои в края на месец октомври 2019 година.

    Всички


Сподели във Facebook Twitter Share