НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

14.06.2019 - График за явяване на Държавен изпит - специалност Кинезитерапия

Г Р А Ф И К

 

за явяване на държавен изпит по специалност

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

 

26 юни 2019 г. – бл.18, зала 5

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

28169

Ц. Кочанова

10.00ч.

2.

31604

П. Друмев

3.

31608

П. Христофору

4.

31541

В. Донев

5.

30088

Х. Василиаду

6.

20695

К. Авланитис

7.

30780

Б. Башбьолюк

8.

31535

Ж. Гаргов

9.

31536

Д. Димитров

10.

31540

Т. Даскалова

11.

31542

Л. Пандев

12.

31550

Ю. Стоянов

13.

31555

В. Кучева

14.

31558

Н. Николова

15.

31559

Р. Бойчева

16.

31562

В. Маринова

17.

31563

Д. Попова

18.

31565

М. Манчева

19.

31566

М. Костадинова

20.

31567

П. Стоянова

21

31568

М. Александрова

22.

31569

К. Атанасова

23.

31572

А. Минчева

 

 

27 юни 2019 г. – бл.18, зала 7

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31573

Г. Колева

14.00ч.

2.

31575

Н. Паунова

3.

31576

Й. Павлова

4.

31584

Б. Желязков

5.

31585

С. Романова

6.

31587

Ф. Маркова

7.

31588

Т. Трифонов

8.

31590

М. Георгиев

9.

31592

Г. Конна

10.

31609

Т. Литова

11.

31632

Й. Киров

12.

31634

М. Попски

13.

28661

Г. Гаджев

14.

27891

А. Ксерос

15.

30837

В. Арапоглу

16.

30872

Б. Кехайов

17.

30597

Д. Родопски

18.

30799

А. Алексиев

19.

31551

Г. Петров

 

 Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

    Всички


Сподели във Facebook Twitter Share