НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

13.06.2019 - График за явяване на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

ГРАФИК

 

за явяване на държавен изпит – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Юнска сесия 2019 година

 

На 24 юни 2018 г. от 9.30 часа в методичен кабинет по гимнастика

 

1. Е. Близнакова

ФС

32163

Художествена гимнастика

2.Е. Драгнев

ФС

32039

Спортна акробатика

  

На 25 юни 2019 г. от 9.00 часа в заседателна зала

 

1. К. Додов

ФП

31768

Физическо възпитание

2. П. Кайцанов

ФП

9388

Физическо възпитание

3. И. Лопез

ФС

32167

Шахмат

 

На 25 юни 2019 г. от 9.30 часа в зала 415 – методичен кабинет по зимни спортове

 

1. М. Григорова

ФС

31904

Гребане

2. Н. Калистрин

ФС

32092

Туризъм-алпинизъм

3. Х. Бадъков

ФС

15856

Туризъм-алпинизъм

 

На 26 юни 2019 г. от 9.00 часа в заседателна зала

 

1. К. Григоров

ФС

10998

БПФПС в МВР и БА

2. Хр. Златев

ФС

31829

Бокс

 

На 26 юни 2019 г. от 13.00 часа в заседателна зала

 

1. В. Иванов

ФС

931655

Баскетбол

2. А. Мишкова

ФС

31896

Волейбол

3. С. Орлова

ФС

31894

Волейбол

4. Р. Михайлова

ФС

31891

Волейбол

5. М. Кирилова

ФС

31897

Волейбол

 

 На 27 юни 2019 г. от 9.30 часа в методичен кабинет по спортен мениджмънт

 

1. Н. Лесков

ФС

32174

Спортен мениджмънт

2. Т. Колев

ФС

29287

Спортен мениджмънт

3. Д. Бетов

ФС

32025

Спортен мениджмънт

4. Р. Овчаров

ФС

32179

Спортен мениджмънт

 

·         ЗАБЕЛЕЖКА:

ВСЕКИ СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ОСИГУРИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

    Всички


Сподели във Facebook Twitter Share