НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

11.06.2019 - График за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА (ПЪРВА) и НОВА (ВТОРА) специалност СПОРТНА АНИМАЦИЯ и АФАС

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) и НОВА (ВТОРА) специалност

СПОРТНА АНИМАЦИЯ

 

20 юни  2019 г. – зала 415- методичен кабинет зимни спортове

 

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31525

Г. Нойков

9.00

2.

28636

П. Славова

3.

30851

А. Костов

4.

30782

К. Вълев

5.

731079

Р. Тодорова

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа

по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) и НОВА (ВТОРА) специалност

АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ

 

20 юни 2019 г. – методичен кабинет по АФА, бл.70

 

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31522

Я. Стоянов

13.00

2.

731714

Е. Галгурана

3.

732163

Е. Близнакова

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share