НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

10.06.2019 - График за явяване на Държавен изпит по ОСНОВНА (ПЪРВА) специалност

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност СПОРТ

17 юни  2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Специалност

 

Час

1.

11023

И. Боцев

БПФПС - БА

8.30

2.

10992

З. Петков

БПФПС - БА

3.

32121

Е. Константину

Фитнес и културизъм

4.

10803

Т. Прошенски

Борба – класически стил

5.

31851

Й. Кунгалов

Борба – свободен стил

6.

31932

П. Иванова

Карате-до

7.

27399

С. Бояджиева

Карате-до

8.

29029

С. Комсалов

Карате-до

9.

29508

А. Стублева

Карате-до

10.

30472

Н. Янев

Карате - до

11.

29509

В. Литовска

Карате - до

12.

10942

Б. Гитев

Бокс

13.

31247

С. Павлов

Кикбокс

14.

31289

П. Василев

Лека атлетика

15.

31280

М. Михалев

Лека атлетика

16.

11079

Б. Баров

Лека атлетика

17.

27387

Т. Йорданова

Гимнастика

18.

28426

Д. Василева

Спортна гимнастика

19.

10508

Г. Денева

Спортна акробатика

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност СПОРТ

 

18 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Специалност

 

Час

1.

32011

Т. Крушарска

Ски алпийски дисциплини

8.30

2.

32003

А. Ангелов

Ски алпийски дисциплини

3.

20772

Е. Първанова

Ски биатлон

4.

311164

А. Керкелев

Туризъм-алпинизъм

5.

10563

Р. Начев

Туризъм-алпинизъм

6.

32048

Е. Цветанов

Спортни шейни

7.

31357

П. Банова

Спортни шейни

8.

31941

К. Борисова

Конен спорт

9.

31984

Т. Чернев

Плуване

10.

31986

Н. Кошеджийска

Плуване

11.

31899

Л. Стоев

Гребане

12.

31235

М. Николова

Кану-каяк

13.

11116

П. Петкова

Ветроходство

14.

31107

Г. Гочев

Авто-мото

15.

10972

В. Георгиев

Авто-мото

16.

32191

А. Василев

Спортен коментатор

17.

31381

И. Стоицев

Спортен коментатор

18.

30747

П. Златева

Спортен коментатор

 Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност СПОРТ

 

19 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Специалност

 

Час

1.

29135

Г. Узунов

Спортна стрелба

8.30

2.

15908

Я. Йорданов

Футбол

3.

27240

Х. Христов

Футбол

4.

31443

Т. Филев

Футбол

5.

32142

В. Николов

Футбол

6.

32126

А. Бързаков

Футбол

7.

32122

А. Кантарев

Футбол

8.

32111

М. Митов

Футбол

9.

27208

М. Зафиров

Футбол

10.

32076

Г. Жеков

Тенис

11.

31388

Н. Йорданова

Тенис

12.

30627

Ф. Шевкедов

Тенис

13.

29265

Д. Игнатов

Хокей на трева

14.

10975

А. Славчева

Голф

15.

32029

Г. Тутурилова

Скуош

16.

31880

В. Велинов

Волейбол

17.

10347

Н. Колев

Волейбол

18.

30433

А. Стоянов

Волейбол

19.

31815

И. Серафимов

Баскетбол

20.

31816

М. Теофилов

Баскетбол

21.

31814

К. Здравков

Баскетбол

22.

31807

С. Михайлов

Баскетбол

23.

31805

К. Великов

Баскетбол

24.

10979

К. Попянкова

Баскетбол

 

 

 Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 17 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

9997

Я. Кръстев

13.30

2.

11006

И. Петков

3.

11019

С. Димитрова

4.

11020

З. Божилова

5.

11059

Р. Радулов

6.

15049

М. Богалинска

7.

21283

П. Шулев

8.

27798

Д. Атанасова

9.

28814

Л. Георгиева

10.

28875

С. Недев

11.

28881

И. Боев

12.

29835

Ф. Матеев

  13.

29868

И. Буколски

  14.

30239

Д. Иванов

 

 Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

18 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

30950

Л. Георгиев

14.00

2.

30957

Я. Трендафилов

3.

30971

Е. Есайян

4.

30976

Ж. Игнатов

5.

30979

Х. Цветков

6.

31017

А. Анастасова

7.

31047

Д. Начев

8.

31653

Я. Маринов

9.

31655

В. Иванов

10.

31659

Е. Стоянов

 

 Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

19 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31660

К. Занев

13.30

2.

31675

Б. Каменов

3.

31677

В. Димитров

4.

31681

И. Павлов

5.

31684

С. Донков

6.

31690

П. Маринов

7.

31695

И. Христов

8.

31710

И. Мерсим

9.

31714

Е. Галгурана

10.

31716

М. Христу

11.

31740

П. Димитрова

12.

31741

С. Герджикова

13.

31742

Х. Кадийска

14.

31743

С. Василева

15.

31744

Е. Маркова

16.

31749

П. Бачийски

 Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

20 юни 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31755

Т. Пейков

13.30

2.

31758

С. Христов

3.

31763

Г. Георгиев

4.

31764

М. Петров

5.

31699

Б. Стоянов

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share