НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

10.06.2019 - Поправителна сесия по волейбол

Поправителна сесия
За студенти ІІ курс ФП и ІІІ курс нова специалност – Учител по физическо възпитание

На 20.06.19 г. (четвъртък)    
9.00 ч. – практика, зала волейбол
9.00 ч. – изнасяне уроци по МП, зала волейбол

Всеки студент се явява с разработен план – конспект за час по физическо възпитание и спорт по предварително зададени от преподавателя задачи. Необходимо е всеки студент да си осигури група от най-малко 10 души за изнасяне на урока.

На 20.06.19 г. (четвъртък)   
11.30 ч. – теория (за ІІ к. ФП), з. А-1

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share