НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

4.03.2019 - КУРС ПО „СУ ДЖОК“

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира краткосрочен курс по „Су Джок“. Той ще се проведе в 5 дни, от които един петък и два последователни уикенда. Обучителната такса е в размер на 200 лв. за участник. Тя се внася в касата на Академията в деня на откриване (петък) само чрез ПОС терминал (с банкова карта). В същия ден всеки участник представя ксерокопие на дипломата си за образование (най-малко средно), две снимки и попълва заявление по образец.

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - http://www.nsa.bg/bg/page,1191

Краен срок до 04.03.2019 г.

При сформиране на необходимата група, всеки подал заявление ще бъде информиран (по телефон или имейл) в едноседмичен срок след тази дата за началото на курса, което ще е през март.

За допълнителна информация – телефон: 02 4014238 – ЦСДК
или  0899 532670 – гл.ас. Денка Маринова, доктор.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share