НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

1.03.2019 - Двумесечен курс по "Масаж-рефлексотерапия"

 

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” с рък. гл.ас. М. Войников от 01.03.2019 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 01.03.2019 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СДК

 

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share