НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

17.12.2018 - Учебно разписание: Магистри Спортна психология - задочно обучение - 1-ви семестър

Спортна психология - задочно обучение - 1-ви семестър

 

 

Учебна седмица

Дати

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

 

07.01.

9.45

13.00

Актуални проблеми на спорта

проф. Д. Дашева

 

Изследователски методи и контрол в спорта

проф. В. Бачев

 

Психология на общуването

 

Психология на общуването

 

Психология на общуването

 

Социална

психология

 

 

14.00

17.15

Актуални проблеми на спорта

проф. Д. Дашева

 

Изследователски методи и контрол в спорта

проф. В. Бачев

 

Психология на общуването

 

Психология на общуването

 

Психология на общуването

 

Социална

психология

 

14.01

9.00

13.00

Психология на общуването

 

Психология на общуването

 

Въведение в спортната психология

 

Обща психология

 

Психология на личността

 

Психология на развитието

 

 

14.00

17.00

Психология на общуването

 

Психология на общуването

 

Философски основи на спорта

 

Обща психология

 

Психология на личността

 

Психология на развитието

 

21.01

9.00

13.00

Експериментална психология

 

Експериментална психология

 

Мотивация в спорта

 

Педагогическа психология

 

ПР

 

 

14.00

17.00

Експериментална психология

 

Експериментална психология

 

Мотивация в спорта

 

Педагогическа психология

 

ПР

 

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share