НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

25.09.2018 - Тримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира тримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Препоръчително е желаещите да заявят участие чрез интернет страницата на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“- Заявление за участие в специализация (курс) по СДК.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 26.10.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 26.10.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238, доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share