НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

14.09.2018 - Кандидатстване по програма Еразъм + за академичната 2018/2019 година

НСА обявява покана за кандидатстване за период на мобилност по програма Еразъм + към студенти, преподаватели и неакадемичен персонал.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 17 октомври. Документите се подават в Еразъм офиса на НСА (V етаж, стая 504).

Селекционната процедура обхваща както мобилности към страни на ЕС, така и страните извън ЕС, които са одобрени за тази година (Сърбия, Университет Ниш и Китай, Спортен университет на Пекин). Спортният университет на Пекин предвижда специално изискване за мобилност на преподаватели и докторанти (без студенти на степен Бакалавър и Магистър).

Информация относно процедурата на кандидатстване може да се намери на всички информационни табла в академията, както и на страницата на Еразъм НСА -

http://nsa-erasmus.com/

Информационна среща с преподаватели и студенти, които се интересуват от възможностите на програмата ще се проведе на 26 септември в Библиотеката на НСА от 13.00 до 13.30 ч. Въпроси, свързани с кандидатстването, може да задаване и на Еразъм експертите към Международния офис (504, 505)Всички


Сподели във Facebook Twitter Share