НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

11.09.2018 - Вътрешна защита на дипломни работи на магистърска програма "Кинезитерапия"

Във връзка с провеждането на ноемврийска държавна сесия за ОКС“Магистър“, студентите които ще завършват с дипломна работа трябва да предат 2 екземпляра от нея в сградата на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ет. 1, кабинет 113 при Силвия Димитрова.
Срок за предаване на дипломните работи 17.10.2018г.

Вътрешната защита на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ, ще се проведе 25.10.2018г.г. от 12.00ч. в сградата на НСА „Васил Левски“, Студентски град, бл.18 зала 7


Ръководител магистърска програма „Кинезитерапия“  - Проф. Даниела Любенова, докторВсички


Сподели във Facebook Twitter Share