НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

11.06.2018 - Изпит по волейбол

Поправителна сесия за студенти ІІ курс УФ и ІІІ курс нова специалност – Учител по физическо възпитание

На 18.06.18 г. (понеделник) от 9.00 ч. – практика, зала волейбол.

От 9.30 ч. – изнасяне уроци по МП, зала волейбол.

Всеки студент се явява с разработен план – конспект за час по физическо възпитание по предварително зададени от преподавателя задачи. Необходимо е всеки студент да си осигури група от най-малко 10 души за изнасяне на урока.

На 19.06.18 г. (вторник) от 09.30 ч. – теория, зала А-3.

Сектор „Волейбол“

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share