НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

23.05.2018 - Едномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно в продължение на 24-25 дни плюс седмица за самоподготовка и завършва с комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 13.07.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 13.07.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share