НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

12.02.2018 - Обучение по задължителния модул "Проекти и проектна дейност" за докторантите, зачислени преди 2017 година

На 27.02.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 232 на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе обучение по задължителния модул "Проекти и проектна дейност" за докторантите, зачислени преди 2017 година в професионалните направления 7.6. Спорт и 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и 7.4. Обществено здраве.. Водещ на модула: проф. Даниела Дашева, дн.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share