НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

3.11.2017 - График за защита на дипломни работи - магистри

ГРАФИК

за провеждане на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА за магистри

 

 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

07.11. 2017 г. от 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Любослава Руслан Христова

204971

 

 

Магистърски програми по специалност „Кинезитерапия”, „Физикална терапия и рехабилитаци“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“

09.11. 2017 г. от 9.00 часа в НСА - заседателна зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Станислав Илиянов Недев

204804

2

Ивелина Панайтов Панайотов

204787

3

Виолета Спасова Гоцева

204777

4

Фатме Незами Мехмед

204449

5

Йоанна Папагеоргиу

204805

6

Хара Василиу

204811

7

Димитрина Златкова Чучукова

204785

8

Калиопи Георгула

204817

9

Сидерис Танидис

204455

10

Христо Йорданов Христов

204434

 

Магистърска програма „Спортна журналистика”

13.11. 2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Деница Николаева Дянкова

204914

 

Магистърски програми по специалност „Физическо възпитание”

14.11. 2017 г. от 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Мария Данчева Бончева

204979

2

Александрина Николаева Трингова

204994

3

Кристин Симеонова Минева

204696

4

Анелия Кирилова Тодорова

205003

 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

16.11.2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Теодор Николаев Колев

204894

волейбол

2

Красимира Георгиева Стойчева

204884

кану-каяк

 

Магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт”

16.11.2017 г. от 13.30 часа в методичен к-т по АФАС, бл.70

Име, фамилия

Алб.№

1

Иванка Максимова Ишева

204716

2

Александър Мирчев Вуков

204827

3

Йоаннис Павлос

204831

4

Евстратиос Варталамидис

204830

5

Ана Минчева Буюклиева

204832

 

Магистърска програма „Спортна психология”

17.11. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Георги Ангелов Георгиев

204930

2

Боряна Мирославова Палатова

204433

  

Магистърска програма „Спорт и сигурност”

17.11. 2017 г. от 13.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Васил Бойков Перянски

204940

2

Павлин Славчев Ангелов

204955

 

 

Магистърска програма „Спортен мениджмънт”

17.11. 2017 г. от 14.00 часа в методичен кабинет по СМ

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Георгия Папайоанну

204223

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

ВСЕКИ СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ОСИГУРИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 42 ” МОНИТОР.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share