НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

28.09.2017 - Допълнителни дати за изостанали студенти от ФКТТСА, специалност "Кинезитерапия"

 

Катедра „ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА“

ИЗПИТНИ ДАТИ за изостанали  студенти за всички семестриални изпити 16.10 до 28.10.2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
1 част
2  част

 


26.10.17г.

28.10.17г.

 


16.30ч.

9.00 ч.

 


Бл.18  зала 1

Бл.18  зала 1

2.

ОБЩИ МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

18.10.17г.

16.00ч.

Бл.18  зала 6

3.

КИНЕЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

23.10.17г.

17.00ч.

Бл.18  зала 6

 

 

 

 

4.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ С ОРТОТИКА И ПРОТЕЗИРАНЕ

 

 

Бл.18  зала 6

5.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА С ОРТОТИКА И ПРОТЕЗИРАНЕ

25.10.17г.

16.00ч.

Бл.18  зала 6

6.

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

24.10.17г.

17.00ч.

Бл.18  зала 6

7

ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЯ – функционален анализ и оценка

23.10.17г.

17.00ч.

Бл.18  зала 6

8.

МАСАЖ  1 и 2част

                 3, 4  и 5 част

23.10.17г.

16.30ч.

Бл.18  зала 7 и зала 1

9.

ЕСТЕСТВЕНИ И ПРЕФОРМИРАНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И БАЛНЕОЛОГИЯ

17.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 5

10

ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ

16.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 4

11.

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ

16.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 4

12.

ОБЩИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ

23.10.17г.

16.30ч.

Бл.18  зала 7 и зала 1

13.

ПАТОАНАТОМИЯ

21.10.17г.

9.15ч.

Бл.18  зала 7

14.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

19.10.17г.

16.30ч.

Зала 005

15.

КУРСОВА РАБОТА СЛЕД  4

31.10.17г.

17.30ч.

Бл.18  зала 6

15.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ – ТФ+ ТФ- ИП

26.10.17г.

15.45ч.

А-1

 

 

 

Катедра „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

ИЗПИТНИ ДАТИ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за всички семестриални изпити 16.10 до 28.10.2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

17.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 4

2.

КТ вътрешни болести

25.10.17г.

12.00ч.

Бл.18  зала 5

3.

Нервни болести

21.10.17г.

8.30ч.

Бл.18  зала 5

Психиатрия

21.10.17г.

8.30ч.

Бл.18  зала 5

4.

КТ при нервни и психични болести

25.10.17г.

10.00ч.

Бл.18  зала 5

5.

Кинезитерапия в лимфологията

16.10.17Г.

13.30

Бл.18  зала 7

6.

МАСАЖ  5 ; 6 семестър

23.10.17г.

16.30ч.

Бл.18  зала 7 и зала 1

7

Естествени, преформирани физикални фактори и баленеология 6 и 7 семестър

17.10.17г.

12.00ч.

Бл.18  зала 5

8.

Педиатрия

25.10.17г.

8.00ч.

Бл.18  зала 5

9.

КТ при детски болести

26.10.17г.

13.00ч.

ЗАЛА А-5

10.

Адаптирана физическа активност

16.10.17Г.

13.30

Бл.18  зала 7

11.

Основи на фармакологията

23.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 5

12.

КТ в гериатрията

25.10.17г.

12.00ч.

Бл.18  зала 5

13

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето

16.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 4

14

Социално и здравно законодателство. Здравен мениджмънт

16.10.17г.

13.00ч.

Бл.18  зала 4

15.

Акушерство и гинекология

27.10.17г.

13.00ч.

ЗАЛА А-2

16.

Кинезитерапия в акушерството и гинекология

18.10.17г.

14.00ч.

Бл.18  зала 5

17.

Хирургия

21.10.17г.

12.00ч.

Бл.18  зала 2

18

Кинезитерапия в хирургията

26.10.17г.

14.00ч.

ЗАЛА А-5

19

Ерготерапия

17.10.17г.

14.30ч.

Гургулят зала 53

20

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

26.10.17г.

13.00ч.

ЗАЛА А-5

21

КИНЕЗИТЕРАПИЯ за УФ и ЗО

26.10.17г.

15.45ч.

ЗАЛА А-1

  Всички


Сподели във Facebook Twitter Share