НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

8.09.2017 - Допълнителна дата за изпити за придобиване на ПКС от учителите по физическо възпитание и спорт

На 07.10.2017 г. /събота/ от 11.00 часа в зала 114 на НСА „Васил Левски“ ще се проведе изпит за учители по физическо възпитание и спорт, които са подали документи в периода 01.06. – 30.07.2017 г. за придобиване на професионално-квалификационни степени, съгласно изискванията на Наредба 12/01.09.2016 г.

За допълнителна информация: доц. Тодор Маринов – 0893 396 388

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share