НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

13.09.2012 - ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” в реализацията на стажантски практики и УМПИмаме удоволствието да Ви информираме за началото на един нов за нашите условия проект, който ще предостави възможност студентите да придобият безценен практически опит и усъвършенстване на практическите си умения в реална работна среда. Друга цел на проекта е да стимулираме нарастването броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането, както и да изградим устойчиви механизми и възможности на нашите партньори за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, за непосредственото им включване на пазара на труда. Като наш ключов партньор, Ви каним да посетите и се регистрирате за участие в проекта в специализирания сайт praktiki.mon.bg, а повече информация е предоставена по-долу, както и в сайта на проекта.

С пожелание за успешно партньорство!
доц. Иван Сандански, ръководител на Център за кариерно развитие – НСА „Васил Левски”

Основна информация за проекта
Проект “Студентски практики” се администрира и управлява от МОМН в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат 62 700 студенти, а в проекта могат да бъдат включени максимум 73 300. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.
В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на ментори (наставници) от страна на работодателя (т.е. Вашата организация). Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.

Кандидатстване работодатели
За максимално улеснение на участниците в проекта кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път чрез уеб-базираната система (виж по-долу) – praktiki.mon.bg, която вече функционира за регистрация на организациите - работодатели, а за студентите това ще стане в началото на академичната година.
Като работодатели по проекта имат право да кандидатстват всички стопански и нестопански дружества (вкл. СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ), държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица. Достъпът и регистрацията на работодателите е напълно свободен чрез интернет страницата на проекта (praktiki.mon.bg). Отвореността на процеса по набиране на работодатели предпоставя и известна конкуренция между тях чрез възможността да представят себе си по подходящ начин, за да привлекат най-добрите студенти.

Наставничество на студенти
Ментори (наставници): Приемащата организация, следва да осигури ментор (служител на организацията), който да наставлява студентите по време на практиката им в реална работна среда. По предварителни изчисления един ментор ще работи с от 1 до 20 студенти. На менторите ще се заплащат до 8 часа за работата с всеки един студент, като ставката е 15 лв. на час. Средствата са осигурени от бюджета на проекта.


Академични наставници:
Това са преподаватели от висшето училище – партньор по проекта, отговорни за наблюдението на провежданото практическо обучение на студентите от същото висше училище. По предварителни изчисления средно един преподавател ще наблюдава от 1 до 15 студенти. На наставниците ще се заплащат не повече от 4 часа с всеки един студент със ставка 15 лв. на час. Средствата са осигурени от бюджета на проекта.


Уеб-базирана система
За целите на изпълнението и управлението на цялостния процес по реализацията на ученическите и студентските практики се създава уеб-базирана система. Основните дейности по набиране на работодатели и ментори, публикуването на свободни позиции, кандидатстването за практическо обучение, набирането на преподаватели за наставници, модулите за е-обучения, е-обслужване и е-удостоверяване на проведената практиката се планира да бъдат реализирани чрез нея онлайн.
Подробно ще бъдат описани поетапните стъпки за кандидатстване и одобряване за участие в практиката, електронни формуляри, договори за практическото обучение, методически и обучителни документи, отчетни и други документи, справочни данни за контрол на извършените практически обучения, индивидуални профили на учениците, студентите, работодателите, професионалните гимназии и висшите училища. Системата предвижда и функциониращи динамични модули за контрол, проследяване и удостоверяване на практическото обучение от страна на академичния наставник от ВУ и ментора от организацията – работодател, както и други функционалности.
Свободният достъп до уеб-системата ще позволи взаимен контрол и коректив на всички участници в процеса – работодатели, студенти, наставници, ментори, администрация, експерти от висшите училища, екип на проекта. Широката достъпност и прозрачност на всяко от действията ще подпомогне постигането на висока степен на истинност на подадената информация и ще стимулира атрактивното и убедителното й поднасяне от страна на работодателите и учениците и студентите, кандидатстващи за свободни позиции.Повече информация можете да намерите ТУК

 

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share