НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Медицинска служба

 

Медицинската служба при НСА “В. Левски” е с персонал:

 • · Двама лекари към НСА “В. Левски”;
 • · Един общопрактикуващ лекар - свободна практика;
 • · Един стоматолог на свободна практика;
 • · Три медицински сестри;

Службата е разположена на първия етаж в административната сграда. Има четири кабинета:

 • · № 127 - кабинет за прегледи и консултации с картотека;
 • · № 128 - кабинет стоматологичен;
 • · № 129 - кабинет за лекарска свободна практика;
 • · № 130 - многофункционална манипулационна зала.

Медицинската служба осъществява следните дейности:

 • · Общомедицински прегледи и консултации;
 • · Стоматологични услуги;
 • · Спортно-медицински прегледи и консултации;
 • · Амбулаторна хирургия и превръзки;
 • · Амбулаторна травматология;
 • · Спортна травматология;
 • · Рехабилитация, масаж, мануална терапия;
 • · Физиотерапия;
 • · Акупресура, иглотерапия, източен масаж;
 • · Противоболкова комплексна терапия;
 • · Медицинско обезпечаване на вътрешни и международни спортни състезания и мероприятия;
 • · Колаборация с болнични центрове и заведения;
 • · Обслужва учебни, зимни и летни курсове по ТАО, ски, сноуборд и водни спортове, съответно на базите на Витоша, Мальовица и Несебър;
 • · Упражнява хигиенен контрол на територията на НСА и нейните бази;
 • · Провежда курсове и изнася лекции в учебните бази по следните теми:
 • o Спешни състезания и заболявания при високопланински условия. Долекарска помощ;
 • o Водни инциденти и удавяния - първа долекарска помощ.

Доктор Румен Белберов
З
авеждащ медициннска служба 

Общомедицински прегледи, хирургия, травматология, мануална терапия, спортно-медицински консултации, рехабилитация.

GSM 0892 25 13 57
тел. (02) 40 14 377.

Доктор Васил Велчев

Общомедицински прегледи, рехабилитация, спортно-медицински консултации.
GSM 0893 33 86 86
тел. (02) 4014(377)

Медицинска сестра Лиляна Петрова

общ профил, манипулационна сестра, стоматологичен профил, физиотерапия

тел. (02) 4014(377)

 

Медицинска сестра Антоанета Владимирова

общ профил, манипулационна сестра, акушерство, физиотерапия.

тел. (02) 4014(377)

Медицинска сестра Силвана Миронова

общ профил, манипулационна сестра,  физиотерапия

Тел. (02) 4014(377)

Максим Михайлов

Кинезитерапевт

GSM 0897 85 81 55
Тел. (02) 4014(225)

 

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share