НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Деловодство

ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ (ДЕЛОВОДСТВО)

Тел. (02) 40 14 224

Красимира Андонова
Деловодител - Ръководител служба

тел. (02) 4014(224)

 

Мариела Ганчева
Деловодител-куриер

тел. (02) 4014(224)

Красимира Стоянова
Куриер-куриер

тел. (02) 4014(224)

??????? ??? Facebook Twitter Share